چسب قلب

کلیدواژه ها: چسب قلب، بیومدیکال، ترجمه پزشکی، ترجمه مهندسی پزشکی

با کشف چسب جدیدی که با نور فعال می شود، وصله زدن حفره  های رگ های خونی و دیواره های قلب آسان تر  از گذشته خواهد شد . این چسب که در مجله Science Translational Medicine  اطلاعاتی در مورد آن منتشر شده است، با قرار گرفتن در معرض نور ماوراء بنفش در عرض چند ثانیه سخت می شود
این چسب جدید راه نوئی را برای جراحانی که از روش های کنونی ترمیم شکاف های قلبی راضی نیستند، باز می کند. همه روش های موجود برای این کار  نقص هایی دارند. بخیه هایی که اغلب استفاده می شوند باعث آسیب به بافت شکننده می شوند و نمی توانند بسته شدن بی نقص شکاف را فورا فراهم کنند. اکثر چسب های جراحی موجود نیز به خوبی به بافت خیس نمی چسبند و نمی توانند در برابر فشاری که ضربان قلب بر دیواره های محفظه قلب و رگ های خونی وارد می کند، دوام بیاورند برخی از این چسب ها هم اگر با خون وارد واکنش شیمیائی شوند ، تاثیر خودشان را از دست می دهند.
محققانی که ماده جدید را کشف کرده اند می گویند برای این کشف از طبیعت الهام گرفته اند: آنها ترشح های چسبناک حلزون ها و کرم های ماسه ای را مطالعه کردند تا بفهمند که  این حیوانات چطور می توانند چسب های پایداری را در زیر آب ایجاد کنند. نهایتا آنها یک پلیمر غیر سمّی را کشف کردند که با آب ترکیب نمی شود و وقتی که در معرض نور ماورا بنفش قرار می گیرد به سرعت سخت می شود و حالت ارتجاعیش را حفظ می کند به طوری که می تواند همراه با بافت قلبی ضربان داشته باشد. آنها اثر بخشی این چسب را از طریق وصله های پوششی همراه با چسب نشان دادند و از آنها برای اصلاح حفره ها در شریان های کاروتیدی و دیواره محفظه قلب چهار خوک استفاده کردند و این کار در حالی انجام شد که قلب ها هنوز در حال طپش بودند
در حالیکه قبل از اینکه بتوان چسب را در انسان ها به کار برد تحقیقات حیوانی ضروری هستند، محققین می گویند که ماده آنها می تواند به جراحی های قلبی با حداقل تهاجم منجر شوند که هم چسب و هم نور را می توان از طریق ابزارهای ظریفی به محل مورد نظر رساند. برای  مشاهده شمائی از یک روند درون بدن به شکل زیر نگاه کنید

چسب قلب

منبع :spectrum.ieee.org