بازاریابی و ارزش

کلیدواژه ها : بازاریابی،ارزش، زنجیره ارزش، ترجمه مدیریت، ترجمه

امروزه  برای اینکه موفق باشیم، شرکت ها به متمایز کردن خودشان از رقبا نیاز دارند. توسه و اجرای یک استراتژی بازاریابی که بوسیله تاکتیک های قوی پتبیبانی می شود، به معنای تفکر در مورد این است که چه چیز  شرکت شما را متفاوت می کند و این محصول چگونه باعث تامین ارزش افزوده برای مشتریان می شود. یک استراتژی بازاریابی فقط به ساخت یک پیام تبلیغاتی مربوط نمی شود، بلکه به پیشنهاد ارزش مربوط می شود و خلق ارزش در مرتبه اول بازاریابی قرار دارد. شما نمی توانید صرفا یک شعار (slogan) هوشمندانه را اجرا کنید شما باید این کار را به صورت روزانه انجام دهید. در واقع باید به طور مداوم پیشنهاد ارزش را به مشتریان عرضه کنید. تبلیغات برای تمایز بخشیدن است و معادل رنگ و جلوه بخشیدن به خانه است ولی ارزش خانه بستگی به طراحی و ساخت آن دارد. مهم نیست که کار رنگ چقدر مهم است، رنگ نمی تواند نقائص خانه ای که بد طراحی و ساخته شده است را پوشش دهد.
ارزش از چشم انداز مشتری به صورت نسبت میان دسته ای از منافع که یک مشتری از یک عرضه کسب می کند نسبت به هزینه هایی که مشتری برای کسب دسته ای از منافع تقبل می کند، تعریف می شود. از نوشته های اولیه استاد مدیریت پیتر دروکر گرفته تا تعاریف رسمی اتحادیه بازاریابی آمریکائی از بازاریابی روشن می شود که بازاریابی در ایجاد، ارتباط، تحویل و تبادل عرضه هایی که دارای ارزش هستند، نقش مهمی را بازی می کند.
بیایید ایده ارزش را کمی با دقت بیشتری بررسی کنیم. می توانیم همانطور که از چشمان یک شاهد( مشتری) دیده می شود به ارزش به صورت نسبت منافع به هزینه ها فکر کنیم،. به این معنا که مشتری در انجام تجارت با هر بنگاهی هزینه های متنوعی را تقبل می کند اینها می توانند هزینه های مالی، زمانی و فرصت و غیره باشند. به دلیل پرداخت این هزینه ها، مشتری حق دارد که دسته معینی از منافع را در ازای هزینه های پرداخت شده  انتظار داشته باشد. یک منفعت (benefit) نوعی سودمندی (utility) است که یک شرکت و محصولاتش ( خدمات) برای مشتریان فراهم می کنند. سودمندی قدرت ارضا کننده خواست مربوط به  یک کالا یا خدمت است 1 .  چهار نوع اصلی از سودمندی وجود دارد: شکل، زمان، مکان و مالکیت . شکل ( فرم) سودمندی ایجاد شده در زمانی است که بنگاه ،مواد خام را به محصولات نهایی که مورد خواست بازار است تبدیل می کند. سه سودمندی دیگر یعنی زمان، مکان و مالکیت بوسیله بازاریابی ایجاد می شوند. وقتی که وقتی که مشتریان می خواهند محصولات را بخرند در یک مکان راحت و در زمانی که امکانات تبادل در دسترس هستند، محصول به آنها عرضه شود،  سودمندی به وجود می آید

 

برای سفارش ترجمه کامل این مقاله ترجمه مدیریت با ما تماش بگیرید