ترجمه مقاله - راهنمای نوشتن مقاله

انتخاب عنوان مقاله
عنوان اولین چیزی است که وقتی خواننده به مقاله نگاه می کند، می بیند. پس چرا باید عنوان را بعد از پیش نویس مقدمه ، بدنه و نتیجه گیری مقاله تهیه کرد؟ دلیل آن ساده است : پیش نویس مقاله می تواند ایده هایی برای انتخاب عنوان به شما بدهد:
1.    عنوان کوتاه انتخاب کنید
2.    مطمئن شوید که خوانندگان می فهمند که مقاله تان راجع به چیست
مثلا عنوان مقاله ای در مورد ارتباطات سگ ها می تواند " ارتباط با سگ ها" باشد . اگر می خواهید چیز بیشتری بگویید می توانید یک عنوان فرعی هم اضافه کنید و عنوان اصلی و عنوان فرعی را با یک :  جدا کنید. مثلا عنوان شما می توانید اینطور باشد" ارتباط با سگ ها : درک اینکه سگ ها باید چه بگویند"
برخی دانشجویان تلاش زیادی می کنند که یک عنوان مقاله هوشمندانه انتخاب کنند. اگر عنوان شما بتواند توجه خواننده را جلب کند امتیازی برای شما محسوب می شود اما استفاده از عنوانی که خیلی جذاب باشد اشتباه و اتلاف زمان است. " پارس ها و دم تکان دادن ها: زبان سگی را آسان درک کنید" یک عنوان خوب نیست چون سردرگمی ایجاد می کند. عنوانی که از یک جناس استفاده می کند مثل " داستان هایی که سگ ها می گویند" هم مبهم است : یک مقاله تحقیقاتی یک بخش جدی از نوشتن است، شما نمی خواهید که عنون تان این احساس را به خوانندگان ( از جمله معلم تان) بدهد که مقاله شما یک " مقاله لاف زن" است.
نقل قول کردن یا نقل قول نکردن
وقتی که به درستی منابع تان را نقل قول کنید، به خواننده ها می گویید که در مورد موضوع مقاله تان دانش خوبی دارید. چطور باید بدانید که لازم است که یک منبع معین را ذکر کنید یا خیر؟ باید به این نکته در نوشتن مقاله دقت داشت که شما نمی خواهید اطلاعاتی که همه از قبل می دانند را در مقاله مستند  سازی کنید. مثلا اگر در مقاله تان بگویید که واشنگتن دی سی پایختت آمریکا است نباید منبع را ذکر کنید. برای فهمیدن این که آیا نیاز به نقل قول یک منبع دارید یا خیر باید این سوال را از خودتان بپرسید " آیا اگر برای این حقیقت یا ایده منبعی را ذکر نکنید، خوانندگان فکر می کنند که این ایده مربوط به خود شماست؟ " اگر همچنان از پاسخ صحیح این سوال مطمئن نیستید، این قانون پایه را دنبال کنید : وقتی شک دارید، نقل قول کنید
پیش نویس نتیجه گیری مقاله

همه مقاله های خوب با یک پارگراف نتیجه گیری خوب به پایان می رسند. برای نوشتن یک نتیجه خوب، نکات اصلی در مقاله تان را جمع بندی و خلاصه کنید. برای نوشتن یک نتیجه گیری بهتر باید جمله ای را بیان کنید که به خواننده کمک می کند به سوال " خب بعد چه؟" یا " چرا اینها مهم هستند؟" پاسخ دهد ، این نوع جملات در نتیجه گیری مقاله گنجانده می شوند، به یاد داشته باشید که باید از هر نکته ای که بیان می کند از طریق حقائق و مثال ها پشتیبانی کنید. همچنین فراموش نکنید که این بخش جایی نیست که در آن ایده های جدید را به صورت پیش بینی نشده و غافلگیرانه معرفی کنید . مطمئن شوید که هر چیزی که در نتیجه گیری می نویسید به چیزهایی اشاره دارد که قبلا در مقاله تان نوشته اید.