سیستم نورون آینه ای و اوتیسم

چکیده : اختلالات طیف اوتیسم (ASD) از  میان هر 166 کودک بر یک کودک اثر می گذارد و در پسران چهار برابر دختران شایع هستند. نقص در توانائی های ارتباطی و تعاملات اجتماعی دوجنبه از جمله خصوصیات مرکزی اوتیسم هستند. افراد اوتیست در ارتباط با دیگران و شناخت احساسات افراد دیگر مشکل دارند.  آنها در زمانی که دیگران احساسات لذت، ترس یا درد را از خود نشان می دهند، در ابراز واکنش های همدلانه ناتوان هستند.
اختلال کارکرد سیستم عصبی آینه ای (MNS) در درک قصد دیگران و همدلی سهم مهمی دارد ، شاید این اختلال زیربنای بسیاری از خصوصیات بالینی اوتیسم باشد. ما چند تحقیق تصویربرداری کارکردی و آناتومیک که شواهدی در مورد اختلال کارکرد MNS در اوتیسم نشان می دهند، را بررسی می کنیم.
ما می گوییم که ممکن است برخی تغییرات رفتاری که در اوتیسم مشاهده می شود حاصل اختلال کارکردهای مدارهای عصبی توزیع یافته مرتبط با شناخت اجتماعی از جمله MNS و آمیگدال باشند. این استدلال می تواند اثر مهمی بر توسعه و استفاده از مداخلات رفتاری اولیه  داشته باشد و به جای اینکه تلاش کنیم تا سطح های بالاتر رفتار پیچیده که نتیجه یا علائم ثانویه نقص های MNS است را اصلاح کنیم،  می توانیم مکانیسم های پایه آموزش با پشتیبانی MNS  را به دقت هدف گذاری کنیم.
تعریف اوتیسم
اوتیسم یک اختلال توسعه عصبی است که علامت آن نقص کیفی متوسط تا جدی توانائی های ارتباطی و تعامل دوجانبه و همینطور رفتارهای کلیشه ای و تکراری است. اوتیسم معمولا یک اختلال طیفی محسوب می شود ( اختلال طیف اوتیسم ASD) که دامنه ای از افراد عقب افتاده ذهنی کاملا منزوی تا افراد با استعدادهای درخشان فکری که  فقط در طول تعاملات اجتماعی شان به طرز عجیبی رفتار می کنند، را در بر می گیرد. به هر حال سوال اینکه آیا اوتیسم فقط یک بیماری است یا  اینکه بیماری های زیادی را در بر می گیرد هنوز پاسخ داده نشده است، برخی نویسندگان می گویند که اوتیسم می تواند یک نشانگان1 باشد ( نهادهای بیماری مجزا به تعداد زیاد ) و نه یک طیف ( تغییر یک بیماری منفرد) و اوتیسم می تواند یک فنوتیپ رایج نهایی باشد که از طریق بیماری های زیربنائی زیادی بروز می یابد (کولمن، 2005، ایگستی و شاپیرو 2003، ریس فینستین و روزنباوم 1986)

============

1.syndrome

+ برای مشاهده متن انگلیسی ترجمه شده کلیک کنید

برای سفارش ترجمه کامل این متن تخصصی پزشکی با ما تماس بگیرید