ترجمه پزشکی عفونی - نوع جدید بوتولیسم

گروهی از دانشمندان و پزشکان آزمایشگاه سلامت عمومی دولتی در این شماره مجله بیماری های عفونی،یافته ای را ارائه کردند که  این یافته بر روی سلامت عمومی، امنیت و علم اثر می گذارد. این یافته عبارت بود از شناسائی هشتمین سم عصبی  بوتولینوم (BoNT)که یک سم جدید است که از یک بیمار مبتلا به بوتولسیم به دست آمد،  این کشف باعث گسترده تر شدن درک ما از تنوع Clostridium botulinum و BoNT می شود فرگشت C. botulinum و آسیب زائی بوتولیسم یک آسیب پذیری مهم را در حوزه سلامت عمومی به ما  نشان می دهد. این سم جدید یعنی BoNT/H بوسیله هیچ یک از آنتی سروم های ضد بوتولینوم که در حال حاضر در دسترس هستند،خنثی نمی شود یعنی اینکه هیچ درمان موثری برای این نوع  بوتولیسم وجود ندارد. تا وقتی که بتوان پادزهر ضد BoNT/H را تهیه کرد، و بکار گرفت هم خود گونه و هم  توالی این توکسین ( که پروتئین نوترکیب آن را می توان به سادگی ساخت)  باعث ایجاد خطرات جدی برای سلامت عمومی جامعه می شود، چون این سم باعث آسیب های جدی غیر عادی و گسترده ای می شود که ممکن است از سوء استفاده از این گونه باکتری یا سم ایجاد شود. بنابرین معضلی که پیش روی این نویسندگان و جامعه  قرار میگیرد به ین سوال مربوط می شود که آیا باید همه اطلاعات این تحقیق و تحقیقات مشابه با این انگیزه که همه منافع احتمالی این کشف تحقق خواهد یافت،منتشر شود ، یا اینکه باید انتشار برخی یا همه اطلاعات با هدف کاهش احتمال سوء استفاده محدود شود؟ ...

+ برای مشاهده متن انگلیسی ترجمه شده کلیک کنید

منبع: infectious deseases

برای سفارش ترجمه کامل متون ترجمه پزشکی فوری تان با ما تماس بگیرید