راهنمای تشخیص و درمان تیروئید در زمان بارداری و زایمان

بارداری اثر بسیار زیادی بر غده تیروئید و کارکرد آن دارد. در کشورهای دچار کمبود ید این غده در طول بارداری 10% و در ناحیه های دچار فقر ید، این اندام به اندازه 20 تا 40% رشد می کند. در این دوران، تولید تیروکسین ( T4) و تری یدوتیرونین ( T3) به میزان 50% افزایش پیدا می کند و نیاز ید روزانه هم 50% افزایش پیدا می کند. این تغییرات فیزیولوژیک در زنان دچار کمبود ید که در سه ماهه اول بازداری تیروئید نرمالی دارند،  ممکن است در مراحل بعدی بارداری به پرکاری تیروئید منجر شود. دامنه تیروتروپین ( TSH) تحت اثر گنادوتروپین مزمن انسانی جفتی ( hCG) در کل دوره بارداری به سطح پایین تری از  TSH طبیعی سه ماه اول بارداری کاهش پیدا کند ،  حد بالائی و پایین 2.5 mIU/L. به طور تخمینی برای این  تغییر سطح در نظر گرفته می شوند . 10 تا 20% از کل زنان حامله در سه ماه اول زایمان دچار پیراکسیداز تیروئید (TPO) یا تیروگلبولین (Tg) آنتی بادی مثبت می شوند و یوتیروئید می شوند. شانزده درصد از زنانی که یوتیروئید هستند و در سه ماه اول حامگلی از نظر آنتی بادی TPO یا Tg مثبت هستند در سه ماه سوم بارداری به سطح TSH بیش از 4.0 mIU/L می رسند و این حالت در زنانی که در سه ماهه اول بارداری از نظر آنتی بادی TPO یا Tg مثبت هستند،باعث تیروئیدیت پس از بارداری می شود. در اصل، بارداری یک تست تنش برای تیروئید محسوب می شود که در زنان با  ذخیره تیروئیدی محدود یا کمبود ید باعث ایجاد کم کاری تیروئید می شود و در زنانی که بیماری زیربنائی هاشیموتو دارند و قبل از لقاح یوتیروئید بوده اند، بارداری به تیروئیدیت منجر می شود.

بارداری و تیروئید

دانش مربوط به تعامل بین تیروئید و زایمان/ دوره پس از وضع حمل با  شتاب سریعی در حال رشد بوده است. اخیرا یک TSH 2.5 mIU/L برای TSH در سه ماه اول بارداری به عنوان حد بالائی نرمال پذیرفته شده است. تعیین این حد، از نظر تشخیص بالینی کم کاری تیروئید اثر مهمی دارد. اگرچه به خوبی پذیرفته شده که کم کاری و کم کاری بیش از حد اثر مخربی بر بارداری دارند، در حال حاضر تحقیقات بر روی اثر بالقوه کم کاری تحت بالینی و پرکاری تحت بالینی در سلامت مادر و جنین ، رابطه بین سقط و زایمان پیش رس در زنان یوتیروئید مثبت از نظر  آنتی بادی TPO و یا Tg  و شیوع و اثر بلند مدت تیروئیدیت پس از وضع حمل انجام می شود.انجام تحقیقات تصادفی جدی آینده نگر دو سرکور، داده های مورد حیاتی نیاز  در رابطه با تاثیر درمان تیروئید در مادر، بر جنین و هوش آینده نوزاد تازه متولد شده را  ارائه کرده است.
درین زمینه اتحادیه تیروئید آمریکا ( ATA) یک گروه کاری تخصصی را برای تهیه راهنمای بالینی تشخیص و درمان بیماری تیروئید در خلال بارداری و پس از وضع حمل ایجاد کرده است. این گروه کاری شامل متخصصین بین المللی در حوزه بیماری تیروئید و زایمان می شوند و نماینده هایی از ATA، اتحادیه تیروئید آسیا و اقیانوسیه،  جامعه تیروئید آمریکای لاتین، ائتلاف قابله های آمریکای شمالی را در بر می گیرد.. حضور تیروئید شناسان، قابله ها و ماماها در این گروه کاری برای اطمینان از پذیرش گسترده و پذیرش خط مشی های ایجاد شده ضروری بود.

برای سفارش ترجمه متن کامل این ترجمه  پزشکی با ما تماس بگیرید