english grammar a university course

این کتاب به بررسی دقیق و جامع گرامر به صورت آکادمیک و دانشگاهی می پردازد و مطالعه آن به کلیه دانشجویان زبان های انگلیسی و علاقمندان یادگیری دستور زبان انگلیسی توصیه می شود.

 

برای دانلود کتاب آموزش گرامر english grammar a university course در سایت ثبت نام کنید