خودآموز صحبت کردن انگلیسی در عمل

این کتاب ارزشمند یک راهنمای عالی و قابل فهم برای افزایش مهارت شما در مکالمه روزمره انگلیسی ارائه می کند.درس های کتاب به شما در تقویت مکالمه انگلیسی کمک زیادی خواهد کرد. کلیه درس ها بر اساس سرفصل های مدون آموزش مکالمه زبان انگلیسی تهیه شده و به شما عرضه شده اند. با دانلود این کتاب می توانید در مکالمه انگلیسی به سرعت پیشرفت کنید.

برای دانلود این کتاب ابتدا در سایت ثبت نام کنید پس از ثبت نام لینک دانلود در اختیار شما گذاشته می شود