توسعه مهارت های کتبی تجاری انگلیسی

همه شرکت های بزرگ و بین المللی به به مکاتبات انگلیسی برای توسعه و بقای تجارت خود نیاز دارند. این کتاب راهنمای جامع و موثری است برای توسعه سبک قوی و موثر در مهارت های writing انگلیسی در دنیای تجارت و کار. خواندن آن به همه علاقمندان به این حوزه به خصوص تاجران گرامی توصیه می شود.

عکس جلد کتاب مهارت های کتبی انگلیسی تجاری

نام کتاب : business english a complete guide to developing an effective business writing style
مولف: Andrea B.Geffner
 
لطفا برای دانلود این کتاب آموزشی در سایت ثبت نام کنید