ترجمه همایش مراقبت فوری یک روزه پزشکی کودکان


در این همایش می توانید نکات بسیار مفیدی را درباره مفاهیم و مباحث متنوع از متخصصان رشته های زیرمجموعه تخصص پزشکی کودکان نظیر ارتوپدی کودکان، گوش و حلق و بینی کودکان و آلرژی اطفال بیاموزید.
مخاطبین هدف: ارائه دهندگان مراقبت حاد (مراقبت اورژانسی و پزشکان اورژانس)، متخصصین عمومی اطفال، پرستاران و دستیاران پزشک
خلاصه همایش: حاضران از طریق ترکیبی از آموزش مدرک‌پایه و بحث های تعاملی و کارگاه ها فعالانه وارد تعامل با متخصصان رشته های مربوطه می شوند. صبح به ارائه های عمدتا در قالب سخنرانی اختصاص دارد که محتواهای سطح بالا و عمل گرایانه ای را درباره مباحث آسیب های ورزشی کودکان، آلرژی و اختلالات ENT ارائه می کند. پس از ناهار به سمت کارگاه های عملی برای تمرین تفسیر EKG کودکان حرکت می کنیم که با میزگردهای «از متخصص بپرسید» دنبال می شود. این میزگردها اجازه می دهند تا جلسات گروهی کوچکی با متخصصان رشته های فرعی کودکان تشکیل شود تا سوالاتی مطرح شود که هرگز فرصتی برای طرح آنها به این نحو وجود نداشته است.

ترجمه پزشکی فوری کودکان
مباحث مطروحه عبارتند از
مدیریت آسیب اندام فوقانی کودکان: دکتر کمال داگلی، متخصص ارتوپدی، مرکز دست و شانه لانگ آیلند
میزگردهای ارتوپدی
آخرین یافته های آلرژی کودکان: مدیریت آلرژی های فصلی و آسم شدید همراه با آخرین یافته های تست آلرژی، دکتر لیزا بوگلینوف متخصص آلرژی کودکان، انجمن مراقبت ProHealth
میزگرد آلرژی
مباحث ENT کودکان: درمان گوش درد و گلو درد عود کننده، چه کسی نیاز به ارجاع برای تیمپانوستومی/ تونسیلکتومی دارد و سایر سوالات مربوط به مدیریت رایج ENT
میزگرد ENT
ناهار و آموزش – ده مقاله ای که شغل پزشکی تان را تغییر خواهند داد، دکتر دبی لوین، متخصص کودکان
استراحت
کارگاه EKG کودکان – تکنیک های تفسیری پایه و الگوهای EKG که معمولا نادیده گرفته می شوند را مرور می کند، دکتر رینا تان، متخصص قلب کودکان / الکتروفیزیولوژیست
میزگرد تخصص قلب کودکان

 

ترجمه روانشناسی - نیاز فوری به عزت نفس

از میان تمام قضاوت هایی که در زنگی داریم هیچیک مهم تر از قضاوت مان درباره خودمان نیست. این قضاوت بر تمامی لحظات و همه جوانب وجودمان تاثیر می گذارد. خودارزیابی ما زمینه ای را تشکیل می دهد که در قالب آن عمل کرده و واکنش نشان می دهیم، ارزش هایمان را انتخاب می کنیم، اهدافمان را تعیین می کنیم و با چالش های پیش رویمان مواجه می شویم. واکنش ما به رویدادها تا حدی توسط تصورمان از کیستی ما یا عزت نفس ما تعیین می شود.
عزت نفس تجربه برخورداری از شایستگی برای سازگاری با چالش های پایه زندگی و برخورداری از شایستگی زندگی شاد است. عزت نفس از دو جزء تشکیل می شود 1) خودبسندگی یا اعتماد به توانائی مان برای اندیشیدن، آموختن، انتخاب کردن و  اتخاذ تصمیمات مقتضی و 2) احترام به خویش یا اعتماد به حقمان برای شاد بودن و باور به پیشرفت، موفقیت، دوستی، احترام، عشق و رضایتی که مناسب ما است.ترجمه فوری روانشناسی
چالش های پایه شامل موارد بنیادی مثل توانائی دستیابی به زندگی متناسب و مراقبت مستقل از خویش در جهان، شایسته بودن در روابط انسانی می شود به گونه ای که تعاملات ما با دیگران رضایت بخش باشد و از نوعی تاب آوری برخوردار باشیم که به ما اجازه می دهد تا دوباره در برابر شرایط نامطلوب دوام آورده و با آنها مقابله کنیم و بر رسیدن به آرزوهایمان پافشاری کنیم.

این متن بخشی از  ترجمه فوری مقاله زیر اثر ناتانیل برندن است:
Our Urgent Need for Self-Esteem
برای دستیابی به متن کامل این ترجمه مقاله فوری از بخش تماس با ما در سایت استفاده کنید.

 

انفجار فوری ( ANFO) - زمین شناسی

در هر رویداد انفجار، سه لرزه نگاری انفجار PG-2002 برای اندازه گیری های در فاصله های گوناگون از مکان انفجار به کار برده شد. هر لرزه‌نگاری شامل یک ترانسداکتور سرعت سه محوره و پس از آن جمع‌آوری داده‌ها می‌شد. برای پیش‌بینی اوج سرعت ذره در این سایت؛ طراحی انفجار برای هر قسمت به شکل دقیق بکار برده شد. حداکثر مقدار خرج های فوری در هر تاخیر با دقت ثبت شد و فاصله بین نقطه انفجار و ایستگاه نظارت نیز دقیقا با استفاده از تجهیزات ارزیابی اندازه‌گیری می‌شود. نتایج اندازه‌گیری های لرزش که در کنگلومرای بختیاری انجام شده بودند شامل سرعت اوج ذره؛ فرکانس و کل خرج و میزان خرج نسبت به تاخیر؛ فاصله و فاصله مقیاس دار می شدند و در جدول 5 به عنوان نمونه نمایش داده شده اند. تحلیل رگرسیون ساده با استفاده از همه جفت های داده ها با هدف اثبات رابطه مفید بین سرعت اوج ذره و فاصله مقیاس دار انجام شد.

ترجمه فوری زمین شناسی زلزله شناسی
برای ایجاد یک رابطه مفید بین سرعت اوج ذره و فاصله مقیاس دار ناشی از آرایه سرعت (نتیجه بردار سرعت؛ عمودی؛ عرضی و طولی)، تحلیل رگرسیون ساده با استفاده از کلیه جفت‌های داده انجام شد. تقریب‌های تناسب منحنی در چهارچوب رگرسیون ساده؛ خطی؛ لگاریتمی و نمائی متقابل و توانی مورد آزمایش قرار گرفت و بهترین معادله تقریبی با بالاترین همبستگی تعیین شد. در ادامه فرمولی که دارای 95% اطمینان است ارائه می‌شود. فاکتورهای تجربی K و β به ترتیب برابر 40.869 و 1.8717 تعیین شدند. نمودار رابطه به‌دست‌آمده بین اجزای سرعت ذره و فاصله مقیاس دار در شکل 6 قابل‌مشاهده است. چاشنی الکتریکی به لوله متصل‌کننده فوری مرتبط بود که برای آغاز کردن چرخه استفاده می‌شد. عملیات انفجاری ANFO (انفجار فوری) و پنتولیت (لایه اول) در حفاری پایه استفاده شد.

کلیدواژه ها: انفجار، زلزله نگاری، ترجمه زمین شناسی، ترجمه فوری زمین شناسی