ترجمه تخصصی گرافیک - آموزش طراحی لوگو

اصول و قوانين طراحي لوگو

عناصر، قسمت بندي، فرمت ها، تنظیم

يک لوگوي خوب تصادفي ساخته نمي شود. يک لوگوي خوب بايد کاملا فکر شده و منطقی باشد و بايد طرح آن از قبل ريخته شود. پیدار کردن ايده براي لوگو مقوله متفاوتي است ( اين موضوع در بخش درک خوب از ايده مورد بحث قرار مي گيرد)

قوانين و اصول کمي وجود دارند که به شما در گرفتن نتيجه خوب کمک کنند،اگر شما ازين قوانين ساده پيروي کنيد، مي توانيد از چند اشتباه رايج جلوگيري مي کنيد

درين فصل صفحات فرعي زير وجود دارد

  1.     قانون مجاورت
  2.     قانون نزديکي
  3.     قانون شباهت
  4.     قانون تجربه
  5.     تمايز شکل/پس زمينه

قانون مجاورت

اگر عناصر مجاورت داشته باشند شناخت آنها براي ما ساده تر است و این عناصر به عنوان يک شکل کامل تفسير مي شوند.

مثلا نقطه هاي اين تصوير به عنوان يک سطر از نقطه ها در نظر گرفته مي شوند، و نه فقط نقطه هاي مجزا.

آموزش طراحی لوگو- ترجمه تخصصی گرافیک

به دليل اين تفسير که در ذهن ما شکل مي گيرد، ما مي توانيم تصاوير چاپي rasterize شده شبيه اين را تشخيص دهيم.

اين اصل در چاپ برجسته هم کاربرد دارد. حروف مشهور به " بريل" با فشار بر پشت صفحه ، نقش هاي برجسته اي را ايجاد مي کنند که مي توان آنها را با لمس انگشتان خواند

منبع:http://www.designguide.at

برای سفارش ترجمه فوری یا ترجمه  تخصصی متن گرافیکی تان از فرم سفارش ترجمه استفاده کنید.