در لحظه بودن: راهنمائی برای دوربین ها، فیلم و عکاسی فوری

در حالکيه شما مي‌توانيد با يک دوربين ديجيتال فورا ببينيد که عکسي که انداخته‌ايد، چطور به نظر مي‌رسد، هنوز هم عکس شما مجموعه اي از نقاط روي صفحه است که به باتري وابستگي دارد و يک عکس ملموس نيست. براي داشتن عکس‌هاي واقعا فوري، شما بايد به گذشته و فيلم‌هاي فوري نگاهي بيندازيد. عکس‌هاي فوري پولاروئيد در حال بازگشت به صحنه هستند. درين مقاله شما راهنماي سريعي براي عکس‌هاي فوري خواهيد: راهنمائي براي دوربين‌ها، فيلم فوري و مزيت‌ها و نقايص آن

عکاسي فوري چيست؟دوربین پلاروئید

من عکاسي فوري را به اين صورت تعريف مي‌کنم:استفاده از دوربين يا فرايندي که مستقيما بعد از قرار گرفتن فيلم در معرض نور، چاپ فيزيکي تصوير شما را بدون دستگاه هاي ديگر امکان پذير مي‌کند. اگرچه پولاروئيد خط دوربين و فيلم‌هاي فوريش را متوقف کرده است فوجي هنوز هم دوربين و فيلم‌هاي فوري توليد مي‌کند که در حال محبوب شدن هستند. کداک هم در نقطه اي از زمان به اين بازي وارد شد اما آن را تقريبا به سرعت رها کرد.
عکاسي فوري سنتي به فيلم فوري بستگي دارد. اين نوع فيلم خاص معمولا در بسته‌هايي عرضه مي‌شود که حاوي ده تکه فيلم هستند که به ده عکس تبديل مي‌شوند. اين بسته‌ها در دوربين قرار داده مي‌شوند. هر تکه از فيلم حاوي يک بسته شيميائي است که به انتهاي آن چسبيده است. دوربين مثل ساير دوربين‌هاي عکاسي يک تصوير را به فيلم مي‌تاباند. بعد در حين خروج فيلم از دوربين مواد شيميائي بوسيله غلطک هايي بر روي فيلم پخش مي‌شوند. واکنش‌هاي شيميائي يک تصوير ايجاد مي‌کنند اين روند چند دقيقه طول مي‌کشد بعد شما مي‌توانيد عکستان را ببيند

فيلم فوری

همانطور که قبلا گفته شد، چند سال قبل Polaroid توليد فيلم‌ها و دوربين فوري را متوقف کرد. به دليل گروهي از افراد خيلي علاقمند، تجهيزات قديمي خريداري شده و دوباره به راه افتادند. در حال حاضر پروژه Impossible فيلم‌هاي فوري را براي دوربين‌هاي پولاروئيد قديمي توليد مي‌کند.
اين فيلم‌ها با قيمت اضافه در حدود 2 دلار براي هر عکس عرضه مي‌شوند. اين پروژه براي دوربين‌هاي SX-70 ، دوربين‌هاي سري 600 ، دوربين‌هاي با فرمت Spectra و دوربين‌هاي نوع 100 ، فيلم توليد مي‌کند. اين فيلم‌هاي جديد تجربي هستند يعني اينکه ممکن است دقيقا مثل پولاروئيد هاي قديمي که شما از کودکي به ياد مي‌آوريد عمل نکنند.
فوجري هم دو شکل از فيلم فوري مصرفي را تولدي مي‌کند. آن‌ها فيلم‌هاي حرفه اي براي دوربين هايي با با پشت فيلم فوري خاص ( اين فيلم‌ها معمولا در دوربين‌هاي متوسط و بزرگ يا در دوربين‌هاي عکس پاسپورت ) استفاده مي‌شوند. يکي از فيلم‌هاي مصرفي Instax Mini است که عکس‌هايي در اندازه يک کارت اعتباري توليد مي‌کند. فيلم‌هاي مصرفي ديگر هم Wide است که تصويري در اندازه 6 در 10 سانتيمتر توليد مي‌کند.

منبع: http://photo.tutsplus.com/articles/hardware/going-instant-a-guide-to-instant-cameras-film-and-photography

برای سفارش ترجمه کامل این مقاله ترجمه تخصصی هنر با ما تماس بگیرید