ترجمه تخصصی کامپیوتر - RFID

کلیدواژه ها: RFID، پشته RFID، خواننده RFID، ترجمه کامپیوتر

لایه خواننده در RFID

در پائین پشته RFID قسمت بدون IP سیستم قرار گرفته است که دربردارنده برچسبها،حسگرها و نمایشگرهایی است که با خواننده ارتباط برقرار می کنند تا دستورالعملها را دریافت کنند یا مشاهدات را برگردانند.ارتباط در این لایه از طریق دستگاه ساده و پروتوکلهای ویژه سازنده  دستگاه  که تحت تاثیر پیچیدگی های لایه های بالاتر قرار نمی گیرند؛ برقرار می شود.
خواننده ها مسئول ترجمه جزئیات چندین لایه پائین تر به نمایش های داده ای مفیدی هستند که لایه های بالاتر پشته پروتوکل می توانند از آنها استفاده کنند. این فرایند اغلب در بردارنده فرایند تکمیل کردن داده خام دریافت شده بوسیله قطعه هدف (مثلا برچسب)،بوسیله داده های دیگری است که بوسیله خواننده شناخته شده می شوند (مثلا هویت خود خواننده،مکان خواننده و زمانی که مشاهده خاص انجام شده است) می باشد. همچنین خواننده ها می توانند سایر جزئیات مربوط به آن نشست ارتباطی خاص  از جمله الزامی بودن یک مکانیسم کنترل دسترسی برای دسترسی به حافظه برچسب یا انجام عمل نوشتن علاوه خواندن را نیز ثبت و پردازش کنند.
خواننده ها ارتباطات را در این لایه کنترل می کنند و یک پل را برای ترجمه دستورات ورودی از لایه های بالاتر که از واسطهای نسبتا پیچیده تر و حمل ونقل برمبنای IP استفاده می کنند فراهم می کنند و دستورالعملها را با یک روند مرحله به مرحله و بااستفاده از پروتوکل خاص لایه فیزیکی مناسب بازسازی می کنند.در نتیجه برچسبها،مستقیما از طریق اینترنت قابل آدرس دهی نیستند.و در عوض میزبانهایی که به هر دلیلی علاقه مند به ارتباط با یک برچسب خاص باشند باید از خواننده به عنوان یک واسطه استفاده کنند.

مدیریت سیستم

جزء نهایی پشته RFID یک طرح ثانویه عمودی است که با مدیریت نرم افزار و عناصر سیستم رابطه دارد.البته مدیریت قطعات شبکه را می توان با استفاده از برخی نسخه های SNMP و برنامه های کاربردی مدیریتی متناسب انجام دارد و این کارکرد عموما در یک سیستم RFID بکار گرفته می شود.هر چند،لازم است که کنترلهای خاصی متناسب با عمل اجزاء خاص RFID داشته باشیم.
مثلا برای مدیریت عمل یک زیربنای خواننده ،لازم است که مونیتورهای خاصی را برای عمل هر آنتن خواننده داشته باشیم تا بتوانیم مشکلات عملیاتی انها را تشخیص بدهیم.این وضعیت در RFID رایج است چون عملیات شفاف به معنای این است که در وضعیتی که صرفا به این دلیل که هیچ برچسبی در مجاورت خواننده وجود نداشته است داده ها جمع آوری نشده اند، ، برای تشخیص ناکارآمدی واقعی، نظارت بر داده جمع آوری شده کافی نیست.

+ برای مشاهده متن انگلیسی ترجمه شده کلیک کنید

برای سفارش ترجمه کامپیوتری و اطلاع از قیمت ترجمه و زمان تحویل از دکمه آپلود فایل ترجمه در ستون سمت راست استفاده کنید