اوتیسم و حافظه فوری | ترجمه روان شناسی

 وقتی که از منظر اوتیسم در مورد حافظه مربوط به وقایع اتفاق افتاده در گذشته نزدیک صحبت می کنیم مطرح ترین دیدگاه موجود می گوید که حافظه کوتاه مدت در افراد مبتلا به اوتیسم و افراد مبتلا به نقص های فکری دچار مشکل نمی شود و این نتیجه با سایر مهارت های شناختی آنها نیز متناسب  است ( بوشر 2001، بنتو، پنینگتون و راجرز 1996) . به هر حال بررسی داده های ما نشان می دهد که این دیدگاه از بلوغ کافی برخوردار نیست.
در رابطه با حافظه فوری در اوتیسم، مقاله ای که بیشتر از مقاله های دیگر به آن ارجاع شده است فصلی از کتاب هرملین و اوکانر (1970) است. در این کار، نویسندگان تحقیقات شان بر روی حافظه فوری را ذکر می کنند و نتیجه می گیرند که به نظر می رسد که دوره حافظه شفاهی در کودکان مبتلا به اوتیسم دست نخورده باقی می ماند. این تحقیق اثر قابل ملاحظه ای بر دیدگاه های پذیرفته شده عمومی در این حزوه داشته است.
در این مقاله ما می خواهیم به طور مختصر تحقیقات مد نظر هرملین و اوکانر (1970) و همینطور تحقیقات دیگری که به تثبیت این دیدگاه موثر کمک کرده اند را بررسی کنیم. در ابتدا باید به خاطر داشت که وقتی که در مورد کارکرد دست نخورده  حافظه کوتاه مدت در اوتیسم صحبت می کنیم، به معنای اثر تهی اوتیسم بر حافظه است. بنابرین باید نشان دهیم که در این تحقیقات تلاش معقولی برای تست اثر مثبت انجام شده است ( فریک 1995) . با استفاده از این استدلال ما نشان می دهیم که نمی توان گفت که شواهدی وجود دارد که حافظه فوری ( حداقل برای مواد شفاهی) در اوتیسم معیوب می شود.
گروهی از تحقیقات مشهور هستند که در هنگام مقایسه عملکرد حافظه فوری مشارکت کننده های مبتلا به اوتیسم و گروه مقایسه اثرات تهی اوتیسم بر حافظه فوری را نشان داده اند. این تحقیق ها شامل تحقیقات اساسی توسط هرملین و اوکانر (1967) ، اوکانر و هرملین (1965) و همینطور تحقیقات مبتکرانه انجام شده توسط بوشر (1978) می شود. اگرچه مقاله هرملین و وکانر (1967) و مقاله بوشر چند یافته جذاب را ارائه می کنند، نمونه های مشارکت کننده های آنها از نظر دوره های شمارش قبل ازینکه حافظه فوری برای مواد شفاهی آنها تست شود، با هم برابر بودند. در حال حاضر همه مدل های حافظه فوری فرض می کنند که هم دوره شمارش و هم یادآوری سریالی فوری به مکانیسم های شناختی یکسانی نیاز دارند.

+ برای مشاهده متن انگلیسی ترجمه شده کلیک کنید

منبع : www.esrc.ac.uk

برای سفارش ترجمه کامل این مقاله با مدیر سایت ترجمه فوری تماس بگیرید