ترجمه روان شناسی | بازخورد فوری

اثر بازخورد فوری بر موفقیت در خواندن

در آمریکا تشویق دانش آموزان به خواندن کتاب خیلی رایج است و این کار بر مبنای این باور صورت می گیرد که مهارت خواندن تا حدی در نتیجه مقدار زمان و عملی که دانشجویان به خواندن مستقل اختصاص می دهند، رشد می کند. مدارس برای دادن انگیزه و نظارت بر خواندن مستقل دانش آموزان، به روش های متنوعی مثل دادن گزارش کتاب اجباری یا تایید امضای والدین در مورد اینکه دانش آموز کتاب را خوانده است پناه می برند. به هر حالمعمولا گزارش کتاب بازخورد فوری را به همراه ندارد چون معلمین فقط زمانی که وقت داشته باشند به گزارش کتاب نمره می دهند. یک عقیده دیگر هم در مدارس برای نظارت بر خواندن مستقل دانش اموزان وجود دارد که استفاده از یک سیستم کامپیوتری است که سوالاتی را در مورد خواندن مستقل از دانش اموزان می پرسد و بدر مورد اینکه چقدر کتاب را درک کرده اند به انها بازخورد فوری می دهد. هدف این تحقیق تعیین این است که بازخورد فوری و بازخورد با تاخیر  می توانند بر موفقیت خواندن دانش اموز مثل درک، فهرست واژگان و سرعت خواندن،چه اثراتی داشته باشند. هدف دیگر تحقیق ما پژوهش در مورد این است که آیا شرایط بازخورد متفاوت می توانند بر روی کودکان با توانائی خواندن متفاوت تاثیر متمایزی داشته باشند یا خیر
قانون اثرات تورندایک (Thorndike 1932) به توضیح نقش مهم بازخورد در یادگیری کمک می کند. تورندایک گفت که رفتارهایی که منجر به رضایت می شوند باعث می شوند که احتمال وقوع دوباره این رفتارها تحت شرایط مشابه افزایش پیدا کند. اسکینر (1969) قانون اثر تورندایک را اصلاح کرد و آن را در چهارچوب عمومی تر تئوری تقویت قرار داد. بر طبق نظر اسکینر، تقویت می تواند به صورت نوعی بازخورد در نظر گرفته شود که یادگیرنده را در مورد کافی بودن واکنش ها آگاه می کند و این احتمال که رفتار در آینده رخ دهد را افزایش می دهد.

+ برای مشاهده متن انگلیسی ترجمه شده کلیک کنید

برای سفارش متن کامل این ترجمه روانشناسی با سایت ترجمه فوری تماس بگیرید