روان شناسی- اختلالات روان نژندی

اختلالات شخصیتی روان نژندی: آیا امیدی برای تغییر وجود دارد؟

آیا تا به حال کسی به شما گفته که شخصیتتان روان نژند* است؟ آیا احساس می‌کنید با کسی زندگی می‌کنید که رفتارهای روان نژندانه دارد؟ این مقاله در تشخیص این که آیا رفتار شما یا رفتارهای کسانی که دوست دارید صرفا یک عادت عجیب است یا اینکه مشکلی جدی محسوب می‌شود، به شما کمک می‌کند.
اکثر ما در نقطه ای در زندگیمان به بروز رفتارهای روان نژندانه متهم شده‌ایم این اتهام ممکن است به دلیل ترس کشنده از عنکبوت‌ها باشد یا مخالفت سرسختانه با خوردن چیزی که روی کابینت آشپزخانه افتاده است.
در خیلی از موارد این جرقه های روان نژندی چیزی جدی‌تر از تیک‌ها و خودشیوگی* هایی نیست که به صورت نامنظم خودشان را نشان می‌دهند.
البته برای برخی افراد، اختلالات روان نژندی مشکلات جدی سلامت ذهنی هستند که بر جنبه های زندگی روزمره آن‌ها اثر می‌گذارد.
در این مقاله یک راهنما برای تشخیص رفتار روان نژندانه ارائه می‌شود :

شخصیت روان نژند چیست؟
اگر افراد نشانه های اختلال روان نژندانه را داشته باشند، به عنوان فردی دارای شخصیت روان نژند توصیف می‌شوند.
اصطلاح «اختلال روان نژندانه» برای تشریح طیفی از شرایط که عدم توانائی در سازگاری با محیط را در بر می‌گیرد به کار برده می‌شود.

ادامه مطلب: روان شناسی- اختلالات روان نژندی