سیستم اطلاعات مدیریت

در بیست سال گذشته، انواع متفاوتی از سیستم های اطلاعات برای دستیابی به اهداف متفاوت توسعه پیدا کرده اند تا نیازهای متفاوت تجاری را برآورده کنند. سیستم های فرایند تراکنش  (TPS) در سطح عملیاتی برای پردازش مقدار بزرگی از داده مربوط به تراکنش های تجاری معمول سازمان طراحی شده اند. سیستم های اتوماسیون دفتری  (OAS) از کارمندان سازمان پشتیبانی می کنند و سیستم های کار دانش بنیان (KWS) از کارگرهای دانش تخصصی حمایت می کنند. سیستم های سطح بالائی همچون سسیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)  و سیستم های حمایت از تصمیم ( DSS) نیز توسعه پیدا کرده اند تا نیازهای سطح بالای سازمان را برطرف کنند. سیستم متخصصین  (ES) در رابطه با تخصص تصمیم گیرندگان برای حل مسائل سازمان نیافته خاص به کار برده می شود. سیستم های حمایت اجرائی نیز  (ESS) در سطح استراتژیک مدیریت استفاده می شوند. سیستم های حمایت از تصمیم گروهی  (GDSS) و به شکل عام تر سیستم های  کار مشارکتی با حمایت کامپیوتر (CSCW) در هنگام تصمیم گیری های سازمان نیافته و شبه سازمان یافته به تصمیم گیری بهتر در سطح گروه کمک می کنند.
در این مقاله نویسندگان در مورد دو نوع از سیستم های اطلاعات به نام های MIS و DSS بحث می کنند و بعد مشخصات رابطه های متقابل ورابطه های آنها با فرایند تصمیم گیری در سازمان را بررسی می کنند

 

توجه :سایت ترجمه فوری فقط پس از کسب اجازه از مشتری خلاصه ترجمه ها را در سایت درج می کند.

ترجمه تخصصی مدیریت - دانش سازمانی

این مقاله یك مدل از كسب دانش سازمانی از نظر تئوری های مدرن روان شناسی، جامعه شناختی، نظریات اقتصادی و مدیریت بوسیله ساختار شکنی در  اصطلاحات موردنظر انجام می دهد:: یك سازمان یك عامل جمعی است که اهدافی دارد و قابلیت‌هایی برای دستیابی به این اهداف در اختیار دارد. دانش به منزلة متغیرهای حالت پنهانی نسبت داده شده  به یک عامل  بر مبنای قابلیت اش تعریف می شود و اكتساب یعنی بازتولید حالت ها.. این شكل از مدل فرد را قادر می کند که  فرآیند‌های دانش موردنظر در  مدل‌‌های موجود فرآیند‌های سازمانی را به هم مرتبط کند  و پدیده‌هایی مثل اقتصاد دانش  و مدیریت دانش را درک کند.. گسترة مفهوم سازمان در بردارنده  بازارها، شركتها، و جوامع است.. تعریف عملیاتی دانش، نقش و فایدة نظریه آن را روشن می‌كنند و تمرکز بر  بازتولید تمایلات در کسب دانش به مدیریت امکان می دهد تا کسب دانش را  تجزیه و تحلیل کند
لغات كلیدی: نقشة  برداری مفهومی، تخصص، ریختار، كسب دانش، سازمان، روان شناسی سازة شخصی، شبکه فهرست ها، نظریة ساختار سازی، تئوری جهان ها

 

توجه :سایت ترجمه فوری فقط پس از کسب اجازه از مشتری خلاصه ترجمه ها را در سایت درج می کند.

ترجمه تخصصی مدیریت

  كاربرد صنعتی سیستم‌‌های تخصصی در ابتدا امیدوار کننده بود ولی بعدها مشخص شد که به اندازه ای که در ابتدا تصور می شد، کارائی ندارند. اما موفقیت‌‌های بسیاری نیز در این سیستم های تخصصی  گزارش شدند برای مثال در آوریل و جولای سال 2000 مسائل  مربوط به سیستم های تخصصی در مجله InTech از طریق سنجش دقیق سیستم‌‌ها و بوسیله  انجمن اتوماسیون منتشر شده بود ، در این مجله  یك مقاله از اِلی لیلی وجود  دارد که  در مورد استقرار یك سیستم برنامه نویسی تخصصی در كارخانه مایه زنی  متعلق به Gensym در G2 است:
فیل  بوسیله بررسی همان داده‌‌ها در عرض چند هفته به این نتیجه رسید كه سیستم تخصصی به صورت قابل قبولی عمل می کند. (این سیستم مدیریت تخصصی کاری را که ادعا شده بود را به خوبی انجام می داد، یعنی کاربرد و ارزش یابی عینی را به خوبی انجام می داد).سپس  فیل این قسمت از كار را  به سیستم تخصصی سپرد. این به معنای آزاد كردن بیش از 40 ساعت در ماه از وقتش برای انجام كار‌های دیگر بود . بدیهی است كه هر وقت G2 یك مشكل مایه زنی  را شناسایی می کرد یا از درست انجام شدن کارها مطمئن نبود، بلافاصله فیل، ‌یا یک دستیار  دیگراحضار می شدند. این نرم افزار بعنوان «فیل در یك جعبه» مشهور شد. فیل در سال 1993 زمانیكه شركت برنامه بازنشستگی زودهنگام را ارائه كرد از شرکت لیلی بازنشسته شد. در واقع خیلی از كاركنان مایه زنی  با تجربه هم در این كارخانه و هم در چندین كارخانه دیگر لیلی بازنشسته شدند (آلفورد و همكاران 2000).
اهمیت چنین طرح‌هایی در این  است كه دانش یك متخصص انسانی با موفقیت  به صورت یک سری اطلاعات با ساختار توصیفی مطرح می شود و  قوانین تولیدی که تخصص انسانی را در هنگام تفسیر توسط پوسته سیستم تخصصیG2 به شکل اتوماتیک بازتولید می کند، را ایجاد می کند.
پتانسیل تجاری سیستم های تخصصی تكنولوژی در سال 1980 بیش از حد مورد مبالغه قرار  می گرفت  و این سیستم های تخصصی در حال حاضر مد روز نیستند و نقش قابل توجهی در متون دانش مدیریت ندارد. شكل 4 توسعه ادبیات در هوش مصنوعی (AI)، سیستم‌‌های تخصصی (ES)، كسب دانش (KA) و مدیریت دانش (KM) را در سال  2001 بوسیله نمایش تعدادكتاب‌ها در كاتالوگ یك کتابخانه دانشگاه در کلاس جهانی دارای حیطه های AI و KM تحقیقی قوی توصیف میكند.

 

ترجمه تخصصی مدیریت - اصول رهبری

صداقت، درستکاری و  داشتن یک دیدگاه بلند مدت

یک رهبر بدون پیروانش هیچ نیست و افراد اگر که متوجه شوند که آنها را فریب داده اید یا به بازی گرفته اید، از شما پیروی نخواهند کرد. اولین باری که یک ریاکاری از سوی شما  توسط پیروان تان تشخیص داده شود کل اعتبار شما از بین می رود. یک ضرب المثل قدیمی می گوید" یکبار مرا با فریب دادی، لعنت بر تو، دوبار مرا فریب دادی، لعنت بر من" . آرگریس (1994) و عده ای دیگر می گویند که انگیزه اصلی افراد  برای کار کردن این است که شرمنده نشوند و هیچ چیزی خجالت آورتر از این نیست که بدانید گول خورده اید. دروعگو ها اغلب به این نتیجه می رسند که اینکه بتوانید به تعداد زیادی از افراد دروغ بگویید و این دروغ را در برابر همه به شکل دائم حفظ کنید کار بی نهایت سختی است.

درستکاری یک مرحله فراتر از صداقت است. درستکاری به معنای با ثبات بودن در تصمیم گیری و انجام کارها تا حد امکان است. اگر وقتی که تحویل محصولات  به خطر می افتد از کیفیت محصولات بکاهید، این کار اصلا خوب نیست ولی می توانید برخی کالاها را از مرکز به نقطه مد نظر حمل کنید. شما باید درد کوتاه مدت را تحمل کنید تا اینکه در یک دیدگاه بزرگتر با خودتان و دیگران صادق باقی بماند. این تصمیم واقعا به تفکر بلند مدت مربوط  می شود. در کوتاه مدت ممکن است ارسال کالاهای با کیفیت مشکوک سود آورتر باشد اما در بلند مدت احتمال زیادی دارد که این تقلب بر شهرت شما و احتمالا انگیزش پرسنل تان اثر بگذارد و باعث ایجاد یک مارپیچ رو به پایین کاهش سفارش ها و کیفیت ضعیف محصولات شود. همیشه چشم انداز بلند مدت را در ذهن تان داشته باشید. تست محک برای  گرفتن هر تصمیم یا انجام هر عملی این است :
" آیا  این کار با دیدگاه، ماموریت و ارزش های سازمان سازگار است ؟ "

باید از انجام هر کاری که نمی تواند این تست را بگذارند، اجتناب کرد.

 

برای سفارش متن کامل ترجمه فوری این مقاله از فرم تماس با ما استفاده کنید.

سایت ترجمه فوری فقط پس از کسب اجازه از مشتری نمونه ترجمه ها را در سایت درج می کند.

تئوری مدیریت علمی تیلور و اخلاق تجاری

کلیدواژه ها : مدیریت علمی تیلور، اخلاق تجاری، ترجمه مدیریت، ترجمه تخصصی مدیریت

انتقادهای بسیاری بر علیه تئوری تیلور مطرح شد که به سرد بودن و غیر انسانی بودن مدیریت علمی و حذف فاکتور انسانی در تئوری تیلور مربوط می شد. رویکرد علمی او در راستای عقلانی سازی روند کار و افزایش کنترل مدیریتی بر روی کارمندان بوسیله ایجاد استانداردها بود. کارمندان در کل این روند  فقط به صورت نیروی کار دیده می شدند که در تضاد با موجودیت انسانی آنها و به معنای نادیده گرفتن نیازها و آرزوهای آنها بود (گرین 1986) . این پارادایم به عنوان نقض قانون اخلاقی کانت محسوب می شد و در این پارادایم  با افراد به صورت ابزار رفتار می شد و به خود آنها توجهی مبذول نمی شد( وارینگ 1991، ص 40).ضمنا مدیران در جایگزین کردن کارمندانی که به حداکثر خروجی دست پیدا نمی کردند شک نمی کردند. تعیین نرخ پاداش به ایجاد یک محیط به شدت رقابتی منجر می شد که صرفا بر خروجی فرد تاکید می کرد و نه خروجی گروه. مدیران متوجه شدند که مدیریت نیروی کار سازمانی به صورت  تکه تکه شده به شدت ساده تر است. در این رویکرد بر روی مشارکت کارمند در روند کاری تاکید زیادی نمی شد.
شکی وجود ندارد که مدیریت علمی در تئوری مدیریت نفوذ زیادی دارد (نلسون 1980، وارینگ 1991) . ولی تئوری مدیریت علمی معضلات اخلاقی زیادی را ایجاد می کند. در حقیقت تیلور از بسیاری از چالش های اخلاقی بوجود آمده بر علیه مدیریت علمی آگاه بود و در زمان خود  به چنین نگرانی هایی پاسخ گفت. او نشان داد که محدودیت های اساسی برای افزایش نرخ های بهینه تولید روزانه وجود دارد و قصد او وادار کردن کارگر به  تلاش طاقت فرسا نیست  و به هیچ وجه قصد صدمه زدن به سلامت کارگر را ندارد (ورن 1972، ص 122). تیلور طرفدار این ایده نبود که مانع از تفکر کارگران شویم بلکه او باور داشت که هم از نظر روش ها و هم از نظر اجرائی باید هر نوع مشوقی را  به کارگر داد تا او بتواند بازده کارش را بالا ببرد.. تیلور در واکنش به یک سوال عمومی در مورد چگونگی نگاه به روابط انسانی در تئوری اش ؛ ( تیلور 1937 ص 5-184) می گوید:
"هیچ سیستم مدیریتی ؛ حتی اگر سیستم خوبی باشد نباید به صورت غیر منعطف به کار برده شود. همیشه باید روابط انسانی شخصی بین کارفرمایان و افراد حفظ شود و حتی در رسیدگی به مسئله نیروی کار و کارگران باید پیشداوری های  قبلی آنها را نیز در نظر گرفت . کارفرمایی ... که با کارمندش به روش نامهربانانه و رئیس مابانه صحبت می کند  یا اصلا صحبت نمی کند هیچ شانسی برای شناخت تفکر یا احساسات واقعی کارمندانش ندارد ... هر فرد باید تشویق شود تا تمام مشکلات را در کار یا خارج از آن بیان کند"

با وجود این پاسخ تیلور ( که شبیه به یک گفتگوی اخلاق تجاری است) چالش های اخلاقی در روش های مدیریتی مبتنی بر تئوری تیلور حتی تا امروز به ویژه با توجه به تولید انبوه و تحویل خدمات فست فودی ادامه پیدا کرده است (رویل 2005)

منبع: اخلاق تجاری در تئوری مدیریت

نویسنده : مارک شوارتز