نظریه عاملیت و مباشرت در کارآفرینی

کلیدواژه ها : کارآفرینی، نظریه عاملیت، نظریه مباشرت، ترجمه مدیریت، ترجمه مقاله مدیریت ، ترجمه

مرزها و محدودیتهای نظریه عاملیت و نظریه مباشرت در تشریح رابطه بین سرمایه گذار مخاطره آمیز و کارآفرین

در فعالیت های اقتصادی جدید، آرایش های مالکیت دینامیک به طور طبیعی حول رابطه سرمایه گذار مخاطره آمیز-کارآفرین (VC-E) شکل می گیرند و همین موضوع باعث می شود که بررسی آرایش های نظارتی که بین مالک اصلی یا سرمایه گذار مخاطره آمیز (VC) و عامل ( کارآفرین) شکل می گیرند، جذاب باشد. این مقاله محدودیت های تئوری عاملیت و تئوری مباشرت را در توضیح رفتار افرادی که در رابطه بین سرمایه گذار مخاطره آمیز و کارآفرین دخیل هستند، بررسی می کند. تحلیل ما نشان می دهد که  این دو نظریه برای توضیح  رابطه سرمایه گذار مخاطره آمیز و کارآفریناز نظر توان توضیحی نقائص ذاتی دارند.. در پایان این مقاله شکاف های تئوریک موجود در رابطه VC-E  ارائه می شود و در کنار آن پیشنهاد هایی برای شکل گیری نظریه جدیدی که بتواند این رابطه مهم را به خوبی توضیح دهد، ارائه می شود
معمولا کارآفرین ها بنگاه ها را با یک ایده ابتکاری و پیش بینی این که این فعالیت اقتصادی به یک موفقیت بلند مدت تبدیل می شود، راه اندازی می کنند. اکثرا فعالیت های اقتصادی جدید نوعی تامین مالی فرشته ای تجاری را به دست می آورند که به توسعه آنها کمک می کند (میسون و هریسون 1996) . اگر فعالیت اقتصادی به موفقیت اولیه دست پیدا کند اغلب شکاف های منبع ایجاد می شوند که در صورتی که فعالیت اقتصادی بخواهد پتانسیلش را محقق کند، باید این شکاف ها پر شوند. وقتی که فعالیت اقتصادی از مرحله نوپا بودن اولیه عبور می کند، باید به دنبال سرمایه گذاری های مخاطره آمیز بگردد. معمولا سرمایه گذارهای مخاطره آمیز (VC ها ) علاوه بر ارائه سرمایه ریسکی برای فعالیت های اقتصادی با پتانسیل بالا در ازای به دست آوردن مالکیت بخشی از بنگاه ، سرمایه گذارهای فعالی هستند که از طریق تعامل و مشاوره با مدیران فعالیت های کارآفرینی به دنبال کسب ارزش افزوده هستند . بعلاوه آنها از نظر نظارت و سازمان دهی مجدد شرکت هایی که در آن شریک هستند هم به دنبال سود هستند ( اسپینزا و گوپتا 1994) . با توجه به سهم دارائی اساسی که معمولا VC ها به بنگاه می آورند، رابطه بین VC ها و کارآفرین هایی که منابع مالی را در اختیارشان می گذارند شبیه به رابطه سهامداران بلوک های بزرگ در بنگاه های خرید استقراضی است

نویسنده :جاناتان دی آرتورز، لوول بوسنیتز
منبع : مجله ENTREPRENEURSHIP THEORY and PRACTICE شماره 28