تئوری مدیریت علمی تیلور و اخلاق تجاری

کلیدواژه ها : مدیریت علمی تیلور، اخلاق تجاری، ترجمه مدیریت، ترجمه تخصصی مدیریت

انتقادهای بسیاری بر علیه تئوری تیلور مطرح شد که به سرد بودن و غیر انسانی بودن مدیریت علمی و حذف فاکتور انسانی در تئوری تیلور مربوط می شد. رویکرد علمی او در راستای عقلانی سازی روند کار و افزایش کنترل مدیریتی بر روی کارمندان بوسیله ایجاد استانداردها بود. کارمندان در کل این روند  فقط به صورت نیروی کار دیده می شدند که در تضاد با موجودیت انسانی آنها و به معنای نادیده گرفتن نیازها و آرزوهای آنها بود (گرین 1986) . این پارادایم به عنوان نقض قانون اخلاقی کانت محسوب می شد و در این پارادایم  با افراد به صورت ابزار رفتار می شد و به خود آنها توجهی مبذول نمی شد( وارینگ 1991، ص 40).ضمنا مدیران در جایگزین کردن کارمندانی که به حداکثر خروجی دست پیدا نمی کردند شک نمی کردند. تعیین نرخ پاداش به ایجاد یک محیط به شدت رقابتی منجر می شد که صرفا بر خروجی فرد تاکید می کرد و نه خروجی گروه. مدیران متوجه شدند که مدیریت نیروی کار سازمانی به صورت  تکه تکه شده به شدت ساده تر است. در این رویکرد بر روی مشارکت کارمند در روند کاری تاکید زیادی نمی شد.
شکی وجود ندارد که مدیریت علمی در تئوری مدیریت نفوذ زیادی دارد (نلسون 1980، وارینگ 1991) . ولی تئوری مدیریت علمی معضلات اخلاقی زیادی را ایجاد می کند. در حقیقت تیلور از بسیاری از چالش های اخلاقی بوجود آمده بر علیه مدیریت علمی آگاه بود و در زمان خود  به چنین نگرانی هایی پاسخ گفت. او نشان داد که محدودیت های اساسی برای افزایش نرخ های بهینه تولید روزانه وجود دارد و قصد او وادار کردن کارگر به  تلاش طاقت فرسا نیست  و به هیچ وجه قصد صدمه زدن به سلامت کارگر را ندارد (ورن 1972، ص 122). تیلور طرفدار این ایده نبود که مانع از تفکر کارگران شویم بلکه او باور داشت که هم از نظر روش ها و هم از نظر اجرائی باید هر نوع مشوقی را  به کارگر داد تا او بتواند بازده کارش را بالا ببرد.. تیلور در واکنش به یک سوال عمومی در مورد چگونگی نگاه به روابط انسانی در تئوری اش ؛ ( تیلور 1937 ص 5-184) می گوید:
"هیچ سیستم مدیریتی ؛ حتی اگر سیستم خوبی باشد نباید به صورت غیر منعطف به کار برده شود. همیشه باید روابط انسانی شخصی بین کارفرمایان و افراد حفظ شود و حتی در رسیدگی به مسئله نیروی کار و کارگران باید پیشداوری های  قبلی آنها را نیز در نظر گرفت . کارفرمایی ... که با کارمندش به روش نامهربانانه و رئیس مابانه صحبت می کند  یا اصلا صحبت نمی کند هیچ شانسی برای شناخت تفکر یا احساسات واقعی کارمندانش ندارد ... هر فرد باید تشویق شود تا تمام مشکلات را در کار یا خارج از آن بیان کند"

با وجود این پاسخ تیلور ( که شبیه به یک گفتگوی اخلاق تجاری است) چالش های اخلاقی در روش های مدیریتی مبتنی بر تئوری تیلور حتی تا امروز به ویژه با توجه به تولید انبوه و تحویل خدمات فست فودی ادامه پیدا کرده است (رویل 2005)

منبع: اخلاق تجاری در تئوری مدیریت

نویسنده : مارک شوارتز