ترجمه تخصصی مدیریت

  كاربرد صنعتی سیستم‌‌های تخصصی در ابتدا امیدوار کننده بود ولی بعدها مشخص شد که به اندازه ای که در ابتدا تصور می شد، کارائی ندارند. اما موفقیت‌‌های بسیاری نیز در این سیستم های تخصصی  گزارش شدند برای مثال در آوریل و جولای سال 2000 مسائل  مربوط به سیستم های تخصصی در مجله InTech از طریق سنجش دقیق سیستم‌‌ها و بوسیله  انجمن اتوماسیون منتشر شده بود ، در این مجله  یك مقاله از اِلی لیلی وجود  دارد که  در مورد استقرار یك سیستم برنامه نویسی تخصصی در كارخانه مایه زنی  متعلق به Gensym در G2 است:
فیل  بوسیله بررسی همان داده‌‌ها در عرض چند هفته به این نتیجه رسید كه سیستم تخصصی به صورت قابل قبولی عمل می کند. (این سیستم مدیریت تخصصی کاری را که ادعا شده بود را به خوبی انجام می داد، یعنی کاربرد و ارزش یابی عینی را به خوبی انجام می داد).سپس  فیل این قسمت از كار را  به سیستم تخصصی سپرد. این به معنای آزاد كردن بیش از 40 ساعت در ماه از وقتش برای انجام كار‌های دیگر بود . بدیهی است كه هر وقت G2 یك مشكل مایه زنی  را شناسایی می کرد یا از درست انجام شدن کارها مطمئن نبود، بلافاصله فیل، ‌یا یک دستیار  دیگراحضار می شدند. این نرم افزار بعنوان «فیل در یك جعبه» مشهور شد. فیل در سال 1993 زمانیكه شركت برنامه بازنشستگی زودهنگام را ارائه كرد از شرکت لیلی بازنشسته شد. در واقع خیلی از كاركنان مایه زنی  با تجربه هم در این كارخانه و هم در چندین كارخانه دیگر لیلی بازنشسته شدند (آلفورد و همكاران 2000).
اهمیت چنین طرح‌هایی در این  است كه دانش یك متخصص انسانی با موفقیت  به صورت یک سری اطلاعات با ساختار توصیفی مطرح می شود و  قوانین تولیدی که تخصص انسانی را در هنگام تفسیر توسط پوسته سیستم تخصصیG2 به شکل اتوماتیک بازتولید می کند، را ایجاد می کند.
پتانسیل تجاری سیستم های تخصصی تكنولوژی در سال 1980 بیش از حد مورد مبالغه قرار  می گرفت  و این سیستم های تخصصی در حال حاضر مد روز نیستند و نقش قابل توجهی در متون دانش مدیریت ندارد. شكل 4 توسعه ادبیات در هوش مصنوعی (AI)، سیستم‌‌های تخصصی (ES)، كسب دانش (KA) و مدیریت دانش (KM) را در سال  2001 بوسیله نمایش تعدادكتاب‌ها در كاتالوگ یك کتابخانه دانشگاه در کلاس جهانی دارای حیطه های AI و KM تحقیقی قوی توصیف میكند.