اثر تکنولوژي اطلاعات بر سيستم‌هاي مديريت دانش

 محیط‌های تجاری به دلیل توسعه سریع دانش و تکنولوژی اطلاعات (IT) بسیار پیچیده شده‌اند. شرکت‌ها برای تطابق با پیچیدگی‌های مداوم در جستجوی ابتکار مداوم هستند در غیر این صورت بقا در بازار برای آن‌ها بسیار دشوار خواهد شد. شرکت های زیادی هستند که IT را به منظور کاهش هزینه‌های تولید، ایجاد ابتکار در محصولات و خدمات ؛ ارتقای رشد  و توسعه پیمان‌ها و  ارتباط با مشتریان و کارپردازان و کاهش هزینه‌های انتقالی و  برداشتن موانع ورود به بازار به کار گرفته‌اند. . به بیان دیگر ؛ IT می‌تواند در هدف به دست آوردن یک مزیت رقابتی به بنگاه کمک کند. تحقیقات زیادی هستند که نشان داده اند که قسمت عمده ارزش تجاری از دارائی‌های ناملموسی مانند دانش ناشی می‌شود. بنابرین ؛ نیروی کار بادانش می تواند جایگزین نیروهای کار دفتری شود، به این صورت جریان جدیدی  از منابع انسانی به دست می‌آید، حوزه‌ای که  توسعه IT جهت  تغییر در سیستم مدیریت دانش (KMS) در آن نیروی عمده ای محسوب می شود . این تحقیق بر مبنای تعریف 5 شکاف در KMS ، نقش و اثر IT در پیاده سازی KMS را بررسی کرده  و به وسیله بررسی نوشته‌ها ؛ مصاحبه با متخصصین و تحلیل پرسش نامه‌ها، رابطه بین KMS و IT  را  تحلیل کرده  و به نمایش می گذارد . علاوه بر این ؛  این تحقیق نحوه‌ای که کارائی و بهره وری با پیاده سازی KMS از طریق IT مناسب ،  بهبود می‌یابد را نیز مورد بحث قرار می‌دهد.
کلیدواژه‌ها : مدیریت دانش ؛ تکنولوژی اطلاعات ؛ مطالعات موردی

1.    مقدمه

در سال‌های اخیر ؛ توسعه سریع تکنولوژی اطلاعات (IT) ، تعامل کارمندان ؛ مشتریان ، کارپردازان و شرکا در حین انجام کارکردهای تجاری را ساده تر کرده است .علاوه براین همکاری های بین کارکردی در توسعه محصول ؛ بازاریابی ؛ توزیع و خدمات مشتری نیز از این طریق  تسهیل شده است. به این صورت  که IT صرفا حمایت کننده  عملیات های تجاری موثر ؛ کارهای گروهی و  تصمیم گیری های تجاری موثر نیست بلکه IT روشی است  که تجارت از طریق آن  به رقابت می پردازد و آن را تغییر می‌دهد.(رویز مرکادر، میرونو-سدردان  و ساباتر سانچز 2006) . روشن است که IT در رسیدن به مزایای رقابتی و ابتکار سازمانی ،  برای شرکت ها ابزاری حیاتی است.
به دلیل انقلاب IT و پیشرفت های اینترنت، تا حد زیادیارزش دارائی های دانش  افزایش یافته است. شرکت های زیادی هستند که برای مدیریت یادگیری سازمانی و دانش فنی تجاری، سیستم مدیریت دانش (KMS) را بکار گرفته‌اند. هدف اصلی چنین سیاستی کمک به نیروهای کار با‌دانش در ایجاد دانش تجاری مهم و سازمان دهی و در دسترس گذاشتن  آن در همه مکان‌ها و زمان‌های مورد نیاز در شرکت است (ابراین و ماراکاس، 2006)  . شرکت ها در مواجهه با مقدار زیاد داده روزانه ؛ از IT به عنوان تجمیع کننده کلیه بخش های ابزارهای گوناگونی ؛ مانند اینترانت ؛ انبارهای داده ؛ وایت بردهای الکترونیکی و هوش مصنوعی و سیستم‌های تخصصی استفاده می‌کنند