مالی و بانکداری

در بین انواع نهادهای مالی در مالزی، بانک های تجاری قاطع ترین نقش را در دنبال کردن یکپارچه سازی IT  در عملیات هایشان دارند (1995 BNM ) . بر طبق این گزارش بانکها در خلال دوره 1992 تا 2004  بیش از 80% از هزینه سرمایه ای کل IT صنعت بانکداری را به خود اختصاص می دادند. بانک مرکزی مالزی انتظار داشت  که بانک ها در دوره 1995 تا 1997  همانند دوره بین سال های 1992 و 1994 هزینه کننده های اصلی در این صنعت باشند. بانک ها اکثر سرمایه گذاری IT  شان را در تملک سیستم های جدید، ارتقای سیستم های موجود وساخت زیرساخت صرف کرده بودند.
چند توضح احتمالی برای این که چرا بانک های مالزی از سال 1991 به شدت در IT سرمایه گذاری کرده اند وجود دارد.یک دلیل این سرمایه گذاری این است که بانک ها نیاز به این دارند که IT از گسترش آنها حمایت کند و در کنار نیازهای دیگر به کارائی در سیستم های تحویل نیاز دارند. یک دلیل احتمالی دیگر هم این است که بانک ها در مقایسه با دو گروه دیگر خدمات مالی یعنی شرکت های مالی و بانک های بازرگانی برگترین گروه را تشکیل می دهند. بعلاوه بانک های تجاری در بین سه نهاد مالی باعث تحرک سرمایه سریع تری می شوند و بیشترین تعداد وام ها را اعطا می کنند ( تاین 1994) . بنابرین بانک های مجبور هستند که به شکل مداوم بر روی IT تکیه کنند تا به مشتریان شان بهتر خدمت رسانی کنند و هزینه عملیات هایشان را کاهش دهند.
دلیل دیگر این است که اطلاعات گردآوری شده در خلال جمع آوری داده نشان داد که از شروع دهه 90 ، در زمانی که خود بانک ها در حال گسترش سریع بوده اند تکنولوژی های جدیدی در دسترس بانک های مالزی قرار گرفته است. مدیران مورد مصاحبه نیز تایید کردند که افزایش رقابت به دلیل نوآوری در سیستم های تحویل جدید توسط بانک ها کوچکتر مثل southern bank  و PhileoAlied به وجود آمده است. موفقیت بانک ها در جذب مشتریان جدید خصوصا در بخش با درامد بالا نشان داد که برخی مالزیائی ها ترجیح می دهند که رویکرد مدرنی به بانکداری داشته باشند
آمارهای بانک های تجاری مالزی از دهه 70 به بعد تا اواسط 1990 نشان می دهد که رشد سریعی در تعداد شعبه های فیزیکی و ATM ها در بانک های مالزی رخ داده است ( BNM، 1996-1970(  این رشد به توسعه قاطع بانک های محلی در شبکه های شعبه ها و ATM هایشان نسبت داده می شود. به هر حال بانک های خارجی سهمی در این رشد نداشتند چونبر طبق نظر تاین (1994) ، بانک مرکزی مالزی از اوائل دهه 70  مجوزی برای بانک های خارجی جدید صادر نکرده است و اجازه نداده که بانک های خارجی موجود شعبه های جدیدی باز کنند. تعداد بانک های خارجی در سال1968 به اوج خود رسیده است در حالیکه شعبه های آنها در سال 1971 در بالاترین سطح بوده است ( تاین 1994) . مصاحبه های انجام شده با مدیران چند بانک در خلال تحقیق مقدماتی که در میانه 1996 انجام شد نشان داد که همانند تنظیم شعبه های فیزکی بانک های خارجی، آنها از نظر تعداد ATM هایی که می توانند نصب کنند هم دچار محدودیت هستند. این محدودیت برای بانک های محلی اعمال نمی شود

 

توجه :سایت ترجمه فوری فقط پس از کسب اجازه از مشتری خلاصه ترجمه ها را در سایت درج می کند.