ترجمه اقتصادی فوری - تاثیر فساد بر سرمایه گذاری خارجی

نود درصد از مدیران آسیائی مورد ارزیابی در هنگام بررسی اقتصاد شرق دور گفتند که پیشرفت فساد کندتر از قبل شده است [20] . فساد از طریق تحمیل ریسک به بنگاه، تنبیه بنگاه های متخلف و آسیب به شهرت بنگاه ، و هزینه مالی تقبل شده مستقیم و غیر مستقیم برای پرداخت های فساد آمیز می تواند مانع از رشد و توسعه بنگاه می شود. بر اساس اعلام بانک جهانی درصد بنگاه هایی که فساد را در عملیات هایشان به عنوان یک مشکل می بینند در اوکراین بیش از 40% و در بلغارستان 35% است [21]. فساد از دیدگاه اقتصادی باعث عدم تخصیص مناسب سرمایه ، انحراف منابع از فعالیت های سازنده ای مثل نوآوری و توسعه تکنولوژیک می شود. همچنین اطلاعات ناقص و منحرف و افشا نشده ای را تولید می کند که به یک طرف اجازه می دهد که از طرف دیگر سوء استفاده کند و این باعث می شود که همکاری و هم افزایی بالقوه بین دو شریک تخریب شود.این خسارت به ویژه در اقتصاد های در حال ظهور که منابع داخلی مهم ترین منبع سرمایه ای در آنها هستند وخیم تر است و مانع از سرمایه گذاری مشروع می شود. همانطور که یک تیتر خبری در مورد کودتای نظامی در پاکستان می گوید" توده های پاکستانی قیام کردند چون امید داشتند که با قدرت گرفتن نظامی ها فساد کمتر باعث رشد اقتصاد شود " [22].
فساد باعث تخریب تجارت و FDI می شود و کشورهای میزبان و مبدا و سرمایه گذاران را از کسب منافع تجاری و سرمایه گذاری محروم می کند. مثلا یک محقق از طریق محاسبات به این نتیجه که افزایش سطح فساد از سطح سنگاپور ( خیلی پایین) به سطح مکزیک (خیلی بالا) باعث افزایش بیش از بیست درصدی در بار مالی سرمایه گذاری خرجی می شود [23] بعلاوه چشم اندازهای موجود برای کسب منافع شخصی هم باعث می شود که مسئولین فاسد با آزاد سازی تجارت مخالفت کنند. سرمایه گذاران خارجی نسبت به سرمایه گذاری در اقتصادی که به دلیل روش های فاسدش شهرت دارد، تمایلی نخواهند داشت. [24]. یک مسئول شرکت یونیلور که در مورد خروج شرکتش از بلغارستان صحبت می کرد گفت :
نمی توانستیم کارمان را بدون دخیل شدن در فساد انجام دهیم. بنابرین ما یک گام منطقی برداشتیم و نتایج آن را پذیرفتیم. یعنی چمدان هایمان را بستیم و از بلغارستان خارج شدیم [25].

 

نکته: کلیه نمونه  ترجمه های سایت ترجمه فوری با کسب اجازه از مشتری در سایت درج می شود یا صرفا با هدف انتشار به عنوان نمونه ترجمه تهیه می شود.

برای سفارش ترجمه اقتصادی از بخش سفارش ترجمه در منوی سایت استفاده کنید . لطفا  در بخش موضوع واژه" ترجمه اقتصادی و کیفیت و میزان فوری بودن متن ارسالی تان را ذکر کنید