ترجمه تخصصی حقوق پزشکی

لیختن اشتاین
 یک نامزد  دریافت مجوز طبابت بر اساس دستورالعمل 1 و بند 49  از قانون بهداشت (172) واشتغال به پزشکی در لیختن اشتاین باید شهروند لیختن اشتاین باشد، در لیختن اشتاین زندگی کند و فارغ التحصیل  مدرسه پزشکی از سوئیس، آلمان یا اتریش باشد و توان، شهرت و دانش بهداشتی لازم را داشته باشد و به وظایف پزشک عمومی احترام بگذارد و مجوز اشتغال را کسب کرده باشد. حق طبابت به عنوان یک پزشک عمومی آلوپاتیک مستقل و حق استفاده از عنوان تخصصی نیاز به تحصیل فراتر از لیسانس توسط یک کارآموز دارد.
بر طبق بند 22 از قانون بهداشت، کایروپرکترها به عنوان متخصصین پزشکی در نظر گرفته می شوند.
استفاده از پزشکی جایگزین/مکمل توسط پزشکان آلوپات در آئین نامه های قانونی تنظیم نشده است. پزشکان آلوپات می توانند از درمان های جایگزین/مکمل بدون گذراندن امتحان تکمیلی استفاده کنند. به هر حال بند 9 از دستور 1 می گوید که " پزشکان فقط باید در تخصص شان و بر اساس دانش شان به جز در مورد های اورژانسی به کار مشغول شوند" . پیراپزشکان اجازه دارند که پزشکی جایگزین/مکمل را ارائه کنند.
بر اساس بند 24 از پاراگراف A از قانون سلامت 18 دسامبر 1985 (178،179،180) ، کارورز های جایگزین/مکمل تا جایی که از اعمال مخصوص پزشکان آلوپات خودداری کنند می توانند خدمات مراقبت سلامت را ارائه کنند. اگرچه هیچ حکم دادگاهی در این موضوع وجود ندارد اما هیچکدام از اقدامات پزشکی گنجانده شده در بند 24 پاراگراف A به عنوان کاری که مخصوص پزشکان آلوپات باشد در نظر گرفته نمی شود ( به خصوص مواردی که با پزشکی طبیعی ارتباط دارند). بنابرین عرضه کننده های خدمات پزشکی جایگزین/مکمل فقط باید یک مجوز تجاری داشته باشد تا بتوانند درمان را به شکل قانونی ارائه کنند اگرچه آنها اجازه ندارند که این نوع مراقبت را در سیستم مراقبت سلامت ملی ارائه کنند. یک دپارتمان پزشکی جدید مسئول صدور مجوز ها و کنترل شرایط اشتغال است.
اگرچه کارورز های جایگزین/مکمل همچنان در معرض تعقیب قضائی قرار می گویند، بند 184 از قانون کیفری (172) می گوید می توان فرد تایید نشده ای که به  اقدامات پزشکی ای مبادرت می کند که از نظر قانونی مخصوص پزشکان آلوپات است مثلا جراحی می کند یا اینکه بیماری های عفونی را درمان می کند یا اینکه داروهای کنترل شده را تجویز می کند را بوسیله جریمه یا زندان تا سه ماه تنبیه کرد. مقامات سلامت دولتی یک تناقض را بین بند 24 پاراگراف A از قانون سلامت و بند 184 از قانون تنبیهی شناسائی کرده اند. آنها دو روش را برای حل این تناقض در نظر گرفته اند : پیشنهاد یک قانون برای پوشش کارورز های پزشکی طبیعی یا لغو بند 24 از قانون سلامت . در حال حاضر بحثی درباره پیش نویس قانون پزشکی طبیعی وجود دارد که اگر این قانون تصویب شود با کم کردن محدودیت های حق انجام اقدامات پزشکی می تواند  این تناقض را محدود کند.

 

نکته: کلیه نمونه  ترجمه های سایت با کسب اجازه از مشتری در سایت درج می شوند یا صرفا با هدف انتشار به عنوان نمونه ترجمه تهیه می شوند.

برای سفارش ترجمه مقاله فوری از بخش سفارش ترجمه حقوق در منوی سایت استفاده کنید . لطفا  در بخش موضوع واژه ترجمه فوری مقاله  را ذکر کنید.

 

ترجمه پزشکی فوری

پزشکی آلئوپاتی
پزشکی آلئوپاتی در این سند  به رده ای از علم پزشکی گفته می شود که گاهی اوقات به نام پزشکی غربی، بیومدیسین، پزشکی علمی یا پزشکی مدرن نامیده می شود. این اصطلاح صرفا برای راحتی کار استفاده می شود و به اصول درمانی هیچ شکلی از پزشکی که در این سند تشریح شده است اشاره ندارد.
پزشکی مکمل/جایگزین :
اصطلاح " پزشکی مکمل" و " پزشکی جایگزین" در برخی کشورها به صورت مترادف با " پزشکی‌سنتی" استفاده می شود. پزشکی مکمل/جایگزین اغلب به پزشکی‌سنتی اشاره دارد که در یک کشور اعمال می شود اما بخشی از سنت های خود کشور نیست. همانطور که اصطلاحات" مکمل" و جایگزین"  نشان می دهند، گاهی اوقات این اصطلاحات در اشاره به مراقبت سلامتی که به عنوان مکمل پزشکی آلئوپاتی استفاده می شود، به کار برده می شوند. به هر حال این نوع استفاده از واژه ها ممکن است  تا حدی باعث سردرگمی شود. در برخی کشور ها وضعیت قانونی پزشکی مکمل/جایگزین برابر با وضعیت پزشکی آلئوپاتی است و بسیاری از درمانگر هایی که در پزشکی مکمل/جایگزین و پزشکی آلئوپاتی مشغول به کار هستند، درمانگران تایید شده هستند و درمانگران مکمل/جایگزین برای بسیاری از بیماران به عنوان فرد تامین کننده مراقبت اولیه عمل می کنند.

آماده ها و محصولات گیاهی

آماده های گیاهی از طریق عصاره گیری، تجزیه، خالص سازی، تغلیظ یا سایر فرایند های فیزیکی یا زیستی تولید می شوند. می توان آنها را برای مصرف فوری یا به عنوان پایه ای برای محصولات گیاهی استفاده کرد. محصولات گیاهی علاوه بر اجزای فعال حاوی مواد جانبی می توانند حاوی  اجزای خنثی نیز باشند. آنها معمولا در مقدارهای بزرگ با هدف فروش خرده فروشی تولید می شوند (1)

پزشکی‌سنتی

پزشکی‌سنتی شامل بخش های متنوعی همچون شیوه ها، رویکردها، دانش و باورهای سلامت می شود و  از داروهای گیاهی، حیوانی یا معدنی، درمان های روحی، تکنیک های دستی و تمرین ها استفاده می کند تا این اجزا را به صورت جداگانه یا در ترکیب با هم  استفاده کند. پزشکی سنتی با هدف حفظ سلامت و درمان، تشخیص یا پیشگیری از بیماری به کار گرفته می شود. جامع بودن اصطلاح " پزشکی‌سنتی" و طیف وسیع روش هایی که در بر می گیرد باعث می شود تا تعریف یا تشریح آن به عنوان یک شیوه جهانی دشوار باشد. ممکن است دانش پزشکی‌سنتی به صورت شفاهی از نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا کرده باشد یا در برخی موارد خانواده های متخصص پزشکی سنتی درمان های خاص آن را  از یک نسل به نسل بعدی انتقال داده باشند یا ممکن است این نوع درمان در دانشگاه های رسمی تدریس شود. گاهی اوقات یک نوع پزشکی‌سنتی فقط در یک ناحیه جغرافیائی محدود استفاده می شود و گاهی ممکن است برخی انواع پزشکی سنتی در ناحیه های متنوعی از جهان حضور داشته باشند ( بخش پزشکی مکمل/جایگزین را در بالا ببینید). به هر حال در اکثر موارد وقتی یک سیستم پزشکی به نام " سنتی" نامیده می شود که آن سیستم  در کشور مبداش استفاده شود.

 

نکته: کلیه نمونه  ترجمه های سایت ترجمه فوری با کسب اجازه از مشتری در سایت درج می شود یا صرفا با هدف انتشار به عنوان نمونه ترجمه تهیه می شود.

برای سفارش ترجمه پزشکی از بخش سفارش ترجمه در منوی سایت استفاده کنید . لطفا  در بخش موضوع واژه" ترجمه پزشکی و کیفیت و میزان فوری بودن متن ارسالی تان را ذکر کنید

ترجمه پزشکی - استرس تشریح در دانشجو های پزشکی

پس زمینه : تدریس آناتومی بر مبنای تشریح جسد صورت می گیرد. کار با جسد ها از طریق تشریح فعال یا با بررسی نمونه های قطع شده به هر حال به عنوان یک استرس دهنده بالقوه در آموزش پزشکی محسوب می شود .
هدف: کاهش اضطراب دانشجو ها پزشکی با آماده سازی ذهنی آنها قبل از رفتن به اتاق تشریح
روش ها: پرسشنامه ها بین 68 دانشجوی پزشکی توزیع شد. پرسشنامه پیش از تشریح که شامل سوالات مرتبط به داده جمعیت شناسی و اولین مواجهه با جسد بود در بین دانشجو ها توزیع شد. دانشجو ها به صورت تصادفی به گروه های آزمایش و کنترل تقسیم شدند .گروه آزمایش از قبل از نظر روانی برای تشریح آماده شد اما گروه کنترل بدون آماده سازی به اتاق تشریح وارد شدند. بعد از اولین کلاس تشریح، همه دانشجو ها دومین پرسشنامه که نشانه های فیزیکی و شناختی اضطراب حاصل  از قرار گرفتن در اتاق تشریح برای اولین بار و میزان اضطراب بعد از شش هفته بعد را بررسی می کرد، پر کردند.
نتایج: هیچ تفاوت معناداری (P<0.5) در میزان اضطراب دانشجویان بین گروه آزمایش و کنترل در اولین بازدید وجود نداشت. تفاوت  موجود در میزان اضطراب بین اولین مواجهه و شش هفته بعد از اولین مواجهه در گروه کنترل معنادار بود  در حالیکه این نتیجه در  دانشجو های گروه آزمایش معنا دار نبود
نتیجه گیری: آماده سازی اولیه می تواند میزان استرس را کاهش دهد . در این تحقیق مشاهده کردیم که گروه آزمایش در خلال تشریح اثرات عاطفی کمتری را در مقایسه با گروه کنترل تحمل کرد.
کلیدوازه ها : اثر عاطفی، تشریح جسد، دانشجو های پزشکی

 

برای ارسال فایل و اطلاع از دستمزد و زمان تحویل ترجمه پزشکی تان به صفحه  سفارش ترجمه مراجعه کنید.

توجه: سایت ترجمه فوری صرفا با کسب اجازه از مشتری نمونه ترجمه ها را در سایت درج می کند.