ترجمه پزشکی فوری

پزشکی آلئوپاتی
پزشکی آلئوپاتی در این سند  به رده ای از علم پزشکی گفته می شود که گاهی اوقات به نام پزشکی غربی، بیومدیسین، پزشکی علمی یا پزشکی مدرن نامیده می شود. این اصطلاح صرفا برای راحتی کار استفاده می شود و به اصول درمانی هیچ شکلی از پزشکی که در این سند تشریح شده است اشاره ندارد.
پزشکی مکمل/جایگزین :
اصطلاح " پزشکی مکمل" و " پزشکی جایگزین" در برخی کشورها به صورت مترادف با " پزشکی‌سنتی" استفاده می شود. پزشکی مکمل/جایگزین اغلب به پزشکی‌سنتی اشاره دارد که در یک کشور اعمال می شود اما بخشی از سنت های خود کشور نیست. همانطور که اصطلاحات" مکمل" و جایگزین"  نشان می دهند، گاهی اوقات این اصطلاحات در اشاره به مراقبت سلامتی که به عنوان مکمل پزشکی آلئوپاتی استفاده می شود، به کار برده می شوند. به هر حال این نوع استفاده از واژه ها ممکن است  تا حدی باعث سردرگمی شود. در برخی کشور ها وضعیت قانونی پزشکی مکمل/جایگزین برابر با وضعیت پزشکی آلئوپاتی است و بسیاری از درمانگر هایی که در پزشکی مکمل/جایگزین و پزشکی آلئوپاتی مشغول به کار هستند، درمانگران تایید شده هستند و درمانگران مکمل/جایگزین برای بسیاری از بیماران به عنوان فرد تامین کننده مراقبت اولیه عمل می کنند.

آماده ها و محصولات گیاهی

آماده های گیاهی از طریق عصاره گیری، تجزیه، خالص سازی، تغلیظ یا سایر فرایند های فیزیکی یا زیستی تولید می شوند. می توان آنها را برای مصرف فوری یا به عنوان پایه ای برای محصولات گیاهی استفاده کرد. محصولات گیاهی علاوه بر اجزای فعال حاوی مواد جانبی می توانند حاوی  اجزای خنثی نیز باشند. آنها معمولا در مقدارهای بزرگ با هدف فروش خرده فروشی تولید می شوند (1)

پزشکی‌سنتی

پزشکی‌سنتی شامل بخش های متنوعی همچون شیوه ها، رویکردها، دانش و باورهای سلامت می شود و  از داروهای گیاهی، حیوانی یا معدنی، درمان های روحی، تکنیک های دستی و تمرین ها استفاده می کند تا این اجزا را به صورت جداگانه یا در ترکیب با هم  استفاده کند. پزشکی سنتی با هدف حفظ سلامت و درمان، تشخیص یا پیشگیری از بیماری به کار گرفته می شود. جامع بودن اصطلاح " پزشکی‌سنتی" و طیف وسیع روش هایی که در بر می گیرد باعث می شود تا تعریف یا تشریح آن به عنوان یک شیوه جهانی دشوار باشد. ممکن است دانش پزشکی‌سنتی به صورت شفاهی از نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا کرده باشد یا در برخی موارد خانواده های متخصص پزشکی سنتی درمان های خاص آن را  از یک نسل به نسل بعدی انتقال داده باشند یا ممکن است این نوع درمان در دانشگاه های رسمی تدریس شود. گاهی اوقات یک نوع پزشکی‌سنتی فقط در یک ناحیه جغرافیائی محدود استفاده می شود و گاهی ممکن است برخی انواع پزشکی سنتی در ناحیه های متنوعی از جهان حضور داشته باشند ( بخش پزشکی مکمل/جایگزین را در بالا ببینید). به هر حال در اکثر موارد وقتی یک سیستم پزشکی به نام " سنتی" نامیده می شود که آن سیستم  در کشور مبداش استفاده شود.

 

نکته: کلیه نمونه  ترجمه های سایت ترجمه فوری با کسب اجازه از مشتری در سایت درج می شود یا صرفا با هدف انتشار به عنوان نمونه ترجمه تهیه می شود.

برای سفارش ترجمه پزشکی از بخش سفارش ترجمه در منوی سایت استفاده کنید . لطفا  در بخش موضوع واژه" ترجمه پزشکی و کیفیت و میزان فوری بودن متن ارسالی تان را ذکر کنید