ترجمه پزشکی - راه اندازی مرکز مراقبت فوری

 

چطور یک مرکز مراقبت درمانی فوری به راه بیندازیم.

(25 اشتباه رایج در به راه انداختن یک مرکز نوپای مراقبت فوری).

 شرکای اصلی ما در بیست سال گذشته 16 مرکز مراقبت فوری را به راه انداخته‌اند و صدها ساعت را صرف بحث با با تعداد زیادی از پزشکان در مورد چگونگی به راه انداختن مراکز خدمات فوری کرده‌اند. ما شخصا در راه اندازی مراکز مراقبت فوری‌مان اشتباه‌هایی داشته‌ایم، و تلاش کرده‌ایم تا از اشتباه‌هایی که داشته‌ایم درس بگیریم. هر بار که در توسعه مراکز مراقبت فوری‌مان خطایی را تشخیص می‌دادیم، تلاش می کردیم تا خطای به وقوع پیوسته را تحلیل کنیم، و بفهمیم که این اشتباه در آینده مراکز مراقبت فوری چه تاثیری دارد و چگونه می‌توانیم مطمئن شویم که این اشتباه تکرار نمی‌شود. علاوه بر این، ما مراکز مراقبت فوری نوپای بسیاری را مشاهده کردیم که خطاهایی را مرتکب می شوند که در آینده باید تاوان آن را بپردازند. ما با داشتن این پس زمینه ذهنی، مشاهدات مان را در مورد اشتباه هایی که می‌توانند به توسعه مرکز مراقبت فوری نوپا صدمه بزنند،با شما درمیان می‌گذاریم.

ترجمه پزشکی فوری
ما کار را با فهرستی از ده اشتباه مهم شروع کردیم اما بعد از ده دقیقه طوفان ذهنی بیش از بیست اشتباه مهمی که سایر پزشکان در راه اندازی مراکز مراقبت فوری مرتکب می‌شوند را به این فهرست اضافه کردیم (این صفحه را در آینده هم چک کنید چون ما این لیست را گسترش می‌دهیم). این نکات در مورد نحوه شروع یک مرکز مراقبت فوری از منظر پزشکان کارآفرین هستند اما خیلی از این اصول  را می توان در مورد مراکز مراقبت فوری که توسط شرکای دیگر یا سیستم‌های بیمارستانی ایجاد می شوند، نیز بکار برد

لطفا توجه داشته باشید که : این‌ نکات قوانینی برای راه اندازی یک مرکز مراقبت فوری نیستند بلکه اصول عامّی هستند که باید در مراکز مراقبت فوری نوپا دنبال شوند. این ایده‌ها مربوط به شروع، توسعه و استقرار مراکز مراقبت فوری بر اساس تجربه شخصی و مشاهدات ما است. ما مراکز مراقبت فوری نوپای زیادی را دیده‌ایم که از یک یا چند قانون ازین قوانین تخطی کرده‌اند. به هر حال به عقیده ما هر چه شما اشتباه های بیشتری داشته باشید، دچار مشکل‌های بیشتری می‌شوید و در دهه های آینده بیمارهای بیشتری را از دست می‌دهید.
فهرست اشتباه ها در راه اندازی مراکز مراقبت فوری
 هنگامی که یک مرکز مراقبت فوری را به راه می‌اندازید، فقط بهترین ها را بخواهید و نه چیز دیگری را

  1.   اشتباه گرفتن یک پزشک مراقبت فوری با یک کارآفرین مراقبت فوری عالی.
  2.   اشتباه گرفتن کارآفرین درونی با یک تاجر مراقبت فوری.
  3.    عدم توجه به افراد خارج از جامعه خانگی آشنایتان برای به راه انداختن مرکز مراقبت فوری.
  4.   به راه انداختن یک کلینیک مراقبت فوری در جایی که کلینیک‌های مراقبت فوری زیادی در آن وجود دارد.
  5.   تصور اینکه کلید موفقیت در به راه انداختن یک کلینیک مراقبت فوری، بیمارستان یا پزشکان دیگر هستند.
  6.   در نظر نگرفتن قانون‌ها در به راه انداختن مرکز مراقبت فوری.
  7. نادیده گرفتن تدوین نظام نامه در یک مرکز مراقبت فوری
  8.  ننوشتن یک برنامه تجاری که نحوه به راه انداختن یک مرکز مراقبت فوری را تشریح کند.
  9.   چسبیدن کورکورانه به برنامه تجاری مراقبت فوری‌تان.
  10.   نادیده گرفتن بازاریابی رسانه ای برای مرکز مراقبت فوری نوپایتان.

 

برای سفارش مقاله کامل ترجمه شده با ما تماس بگیرید.