ترجمه تست سریع افلاتوکسین

عموما دو تست برای اندازه گیری افلاتوکسین وجود دارد: تست سریع و تست مقدار ( تست تعیین مقدار) در خیلی از آزمایشگاه ها بعد از شناسائی اینکه نمونه ها آلوده هستند، متخصصین از روش سریع استفاده می کنند. معمولا هزینه تست سریع 1.3 تا 1.7 برابر تست های پییچده است. تست سریع شامل تست های ارزیابی ایمنی مانند  تست Elisa میشود که در آزمایشهای شبه خاص و معمولی استفاده می شوند.
به شکل طبیعی این نوع تست ها از شاخص های کمی استفاده می کنند مثلا برخی از سنجش های fusarium mycotoxin در دامنه 0.5-2.5 pbb  از نظر تشخیصی معنادار هستند. اگر غلظت افلاتوکسین در این تست در  محدوده این دامنه نباشد ممکن است نمونه ها مشکوک باشند وباید تست مذکور مجددا انجام شود. نوع اندازه گیری با کاربرد HPLC تناسب دارد. بهترین پیشنهاد در این خصوص استفاده از یک تست قطعی بعد از انجام یک تست سریع  است تا سطح آلودگی از طریق میوتوکسین خاص مناسب این وضعیت تعیین شود  ( اسویلر 2005، تاجکریمی  و همکاران 2007)
پنبه دانه دارای بالاترین غلظت افلاتوکسین در سیستم HPLC. و روش Elisa  است اما سیستم HPLC نوع افلاتوکسین را  نیز  تعیین می کند. بر طبق این مطالعات، سطح بالای افلاتوکسین در پنبه دانه به ترکیبات پنبه دانه رطوبت، فرایند ذخیره سازی و فراوری ظریف محصول که بر نرخ افلاتوکسین اثر می گذارد، بستگی دارد.

 

برای تهیه  ترجمه مقاله کامل این متن  با ما تماس بگیرید.

ترجمه سریع متون با قیمت مناسب و کیفیت بالا را از ما بخواهید