مقاله تخصصی کشاورزی

این سند فرصت ها و محدودیت های محاسبه میزان کربن با هدف مدیریت کشاورزی ارگانیک در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را ارائه می کند.
کشاورزی ارگانیک یک ترکیب منحصر به فرد از روشهای منطقی محیطی با ورودی های بیرونی کم  را برای کشاورزان فراهم می کند و در عین حال دسترسی انسان ها به غذا را افزایش می دهد. در کشورهای توسعه یافته، یک بازار در حال رشد و دائم برای محصولات ارگانیک وجود دارد که به دلیل افزایش آگاهی مصرف کنندگان از موضوعات مربوط به سلامت و محیط شکل گرفته است. کشاورزی ارگانیک به کشاورزان شانس تولید برای بازارهای با قیمت بیشتر و در نتیجه فرصت افزایش سود آوری مزرعه و بهبود معیشت را می دهد.
تحقیقات اخیر بر روی سهم اساسی کشاورزی ارگانیک بر روی کاهش و سازگاری با تغییر اقلیم تاکید می کنند .پتانسیل کشاورزی ارگانیک به منظور کاهش تغییر اقلیم اکثرا بر مبنای مفروضات مربوط به پتانسیل ترسیب کربن خاک از  طریق مدیریت ارگانیک محاسبه می شود.
دانشمندان ترسیب کربن خاکی را به عنوان یک گزینه تخفیفی موثر پیشنهاد کرده اند، چون تاثیر مثبتی هم بر روی حفاظت محیطی و هم بر روی حاصلخیزی خاک دارد.سیستم اعتبار کربنی سازمان ملل شامل ترسیب کربن خاکی می شود ولی عمدتا به جنگل ها و زمین های تنزل  یافته می پردازد. امتیازات کاهش کربن بوسیله کشاورزی هنوز در این سیستم گنجانده نشده است اما انتظار می رود که این موضوع در پروتوکل های اضافی UNFCCC گنجانده شود. بازارهای کربن داوطلبانه تا حدی شامل روش های مدیریت خاک می شوند ولی تا کنون هیچکدام از آنها کشاورزی ارگانیک را مد نظر قرار نداده اند.
هدف این سند توصیف پتانسیل کشاورزی ارگانیک برای ترسیب کربن و براورده کردن نیازهای سیستم های محاسبه کربن از جمله عواملی مانند دوام، نشت و اضافه شدن کربن است. این سند علاوه بر آن تناسب متدولوژی های اندازه گیری و تایید سیستم های کشاورزی از جمله تحلیل ابزارهای محاسبه کربن موجود از نظر قابلیت استفاده برای روش های مدیریت کشاورزی ارگانیک را هم بررسی می کند.

کشاورزی ارگانیک یک سیستم مدیریت محصول جامع است که از استفاده از کودها، آفت کش ها و ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی دوری می کند و آلودگی هوا، خاک و آب را به حداقل می رساند و سلامتی و حاصلخیزی جوامع دارای وابستگی متقابل گیاهان، حیوانات و انسان ها را بهبود می دهد. کشاورزان.برای براورده کردن این اهداف باید چند سری از روش های کشاورزی ارگانیک را اجرا کنند که جریان های مواد مغذی و انرژی را بهبود می دهد و ریسک را به حداقل می رساند مثلا می توان به موارد زیر اشاره کرد: گردش محصول و افزایش تنوع محصول، ترکیب های متفاوت دام و گیاهان، تثبیت نیتروژن نمادین از طریق بقولات ، کاربرد کود ارگانیک و کنترل آفات بیولوژیک . همه این استراتژی های در جستجوی بهترین استفاده از منابع محلی هستند. بنابرین سیستم های ارگانیک ذاتا با محدودیت ها و توانائی های خاص آن مکان سازگار هستند. روش های اساسی کشاورزی ارگانیک مورد استفاده برای تامین مواد مغذی بدون  استفاده کودهای معدنی بر روی کربن خاک اثرات مثبتی دارند، بخصوص کاربرد فضولات و زراعت بقولات باعث افزایش کیفیت خاک می شود.
در سال 2007 ، زمین های ارگانیک تایید شده 32 میلیون هکتار بودند و 1.2 میلیون بر روی آنها کشاورزی می کردند (ویلر و همکاران 2009). بعلاوه در کشورهای در حال توسعه نیز  تعداد زیادی از مزرعه های تایید نشده وجود دارند که روش های کشاورزی ارگانیک( مثلاچند کشتی)  را برای اهداف معیشتی خود به بکار می گیرند.
طبیعتا این کشاورزان در جامعه های روستایی حاشیه ای سکونت که دسترسی به کالاهای نهاده کشاورزی مانند کودهای معدنی یا آفت کش ها ندارند و به بازار عرضه محصولات ارگانیک هم دسترسی ندارند.

 

توجه : کلیه نمونه  ترجمه های سایت ترجمه فوری با کسب اجازه از مشتری در سایت درج می شود یا صرفا با هدف انتشار به عنوان نمونه ترجمه تهیه می شود.

برای سفارش ترجمه فوری انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی از بخش سفارش ترجمه در منوی سایت استفاده کنید.

سایر نمونه ترجمه های مرتبط با این مقاله را می توانید در  بخش ترجمه تخصصی کشاورزی مشاهده کنید.