ترجمه محیط زیست - ریف مرجانی مصنوعی

55 گونه از مرجان‌های سازنده ریف در خلیج فارس وجود دارد که از بین آنها 30 گونه در ساحل ایران ثبت شده اند ( مقصودلو 2008) . ریف‌های مرجانی از نظر زیستی در بین قدیمی ترین و حساس ترین و متنوع ترین اکوسیستم‌های خلیج قرار دارند ( مقصودلو 2008، رضائی  و همکاران 2010) . مرجان‌های خلیج فارس تحت شرایط محیطی سختی زندگی می کنند و شوری بالای بیش از 50 ppt و تغییر فصلی شدید در دمای آب و فشارهای انسانی مثل آلودگی نفت و توسعه ساحلی ( فاطمی و شکری 2001، مقصودلو 2008، رضائی  و همکاران 2010) را تحمل می‌کنند و بنابرین تنوع مناسبی در مقایسه با سایر نقاط جهان دارند ( اقتصادی-عراقی 2011).
در ساحل ایرانی خلیج فارس، جزیره کیش غنی ترین تنوع زیستی مرجان‌های سخت را  با داشتن 28 گونه در اختیار دارد ( رضائی  و همکاران 2010) . مرجان‌های ریشه ای  و وصله ای رایج ترین انواع ریف‌ها در جزیره کیش هستند ( فاطمی و شکری 2001). اعماق کم ( m 8-3) از تنوع زیستی بالاتری از ماهی‌ها و بی مهرگان و مرجان ها برخوردارند و نرخ رشد مرجان سخت در مقایسه با بخش‌های عمیق تر ( m 15-8)  در این نقاط بالاتر است. ریف های مرجانی جزیره کیش اهمیت علمی، اجتماعی اقتصادی، فرهنگی و اکولوژیکی زیادی دارند ( اقتصادی-عراقی 2011). در طول سال‌های گذشته  مرجان‌های جزیره کیش به دلیل فعالیت‌های مخرب انسانی مثل ماهیگیری، فعالیت‌های تفریحی کنترل نشده و تخلیه شدن توسط افراد محلی به شدت آسیب دیده اند ( فاطمی و شکری 2001، رضائی  و همکاران 2010) . بنابرین احیای ریف‌های نزول یافته به عنوان یکی از اولویت‌های محیطی اصلی در ناحیه محسوب می‌شود ( رضائی  و همکاران 2010) .
ریف‌های مصنوعی در کل جهان به عنوان ابزار رایجی برای حفاظت و احیای اکوسیستم‌های طبیعی دریائی تخریب شده به ویژه ریف‌های مرجانی استفاده می‌شوند( سائنگپایبون 2003، آبلسون 2006) . محل ریف‌های مصنوعی باید به دقت انتخاب شود چون شکست یا موفقیت این برنامه تا حد زیادی به انتخاب مکان  دقیق بستگی دارد ( چانگ 1985، تسنگ 2001، برابر  و همکاران 2009). ایجاد ریف‌های مصنوعی یک کار زمان بر است و نیاز به پول دارد و شانسی برای تغییر مکان ریف‌های ساخته شده وجود ندارد ( چانگ 1985). انتخاب مکان یک فرایند پیچیده است که هر دو روش سیستم اطلاعات جغرافیائی ( GIS) و تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) در آن دخالت دارند ( معین الدین  و همکاران 2010) . یک رویکرد ترکیبی که از سیستم های متخصص( ES) ، سنجش از دور  (RS) GIS، MCDM و فرایند سلسله مراتب تحلیلی ( AHP) تشکیل شده است از سوی  نویسنده‌های زیادی برای انتخاب مکان ریف مرجانی متعدد و پروژه‌های آبکشت  استفاده شده است ( رایت  و همکاران 1998، راماناتان 2001، تسنگ  و همکاران 2001، بویتراگو  و همکاران 2005، برابر  و همکاران 2009، سیلوا  و همکاران 2011، رادیارتا  و همکاران).

 

نکته: کلیه نمونه  ترجمه های سایت ترجمه فوری با کسب اجازه از مشتری در سایت درج می شود یا صرفا با هدف انتشار به عنوان نمونه ترجمه تهیه می شود.

برای سفارش ترجمه محیط زیست از بخش سفارش ترجمه در منوی سایت استفاده کنید . لطفا  در بخش موضوع واژه" ترجمه فوری محیط زیست را همراه با کیفیت مدنظرتان ذکر کنید