ترجمه محیط زیست - نگهداری باغ وحش

باغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌هایی که پروژه‌های میدانی را اجرا می‌کنند معمولا به ایجاد شراکت‌هایی با سازمان‌های دیگر نیاز دارند ، خواه پروژه‌ها در کشور دوری قرار داشته باشند یا اینکه به شکل محلی اجرا شوند، تشکیل این قبیل شراکت‌ها ضروری است.
این همکاری به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا از دوباره کاری اجتناب کنند و امتیازهای سرزمینی لازم را کسب کنند و از ناهمسانی فرهنگی پیشگیری کنند. همچنین منابعی که می‌توان  برای پروژه به دست آورد نیز به این ترتیب ارتقا پیدا می کند. از طریق تایید دولت محلی می‌توان جوامع محلی را  به عنوان یک ذینفع بالقوه در این پروژه‌ها سهیم کرد.
همه باغ‌وحشها  شرایط مشابهی ندارند
همه مجموعه‌های حیوانی که نام باغ‌وحش یا آکواریوم  را بر خود نهاده اند ، استانداردهای لازم برای حضور موثر در جهان امروز را برآورده نمی کنند یا پایه مالی محکمی ندارند ضمنا شاید چنین مجموعه‌هایی از استانداردهای مراقبت حیوانی ضعیفی برخوردار باشند  و اخلاقیات نهادی ضعیفی در آنها حاکم باشد یا عضو اتحادیه ملی، ناحیه ای یا جهانی باغ‌وحش‌ها نباشند.
مجموعه‌های حیوانی که  به خوبی از حیوان‌ها مراقبت نمی کنند، تاثیری منفی بر شهرت باغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌هایی می‌گذارند که به خوبی از حیوانات نگهداری می‌کنند و به همین دلیل می‌توانند باعث کاهش منابع اختصاص یافته به پروژه‌های حمایت از حیات وحش در باغ‌وحش‌ها شوند  و نگرانی‌هایی را در جهت حمایت از رفاه حیوانات را ایجاد کنند.
یکی از  چالش‌های باغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌هایی که از منابع خوبی برخوردارند، این است که باید شراکت‌هایی را با نهادهایی ایجاد کنند که منابع کمتر از حدی دارند ولی نیت خوبی برای کمک به حیوانات دارند. نظارت مناسب و حمایت فنی، تدارکاتی و مالی به این مجموعه‌ها کمک می‌کند تا به پتانسیل شان در جامعه حفاظت جهانی دست پیدا کنند.
در دهه گذشته باغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌های زیادی اقدام به اجرای برنامه‌های توسعه ای کرده اند که بر روی پروژه‌های میدانی با بخش‌های دیگر جهان متمرکز بوده اند. این پروژه‌ها شامل ایجاد مراکز نگهداری از حیوانات و خرید و مدیریت زمین‌های حیات وحش، بهبود شرایط زیست ، مکان یابی و معرفی مجدد گونه‌های وحشی  و آموزش و توسعه جامعه می‌شود. این پروژه‌ها اغلب به منابع زیادی از نظر مالی و زمان کارکنان ، انتقال تکنولوژی و آموزش نیاز دارند. باغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌هایی که در کشورهای توسعه یافته هستند اغلب از نظر مالی و فنی در جایگاهی هستند که بتوانند سیر پیشرفت استانداردهای باغ‌وحش در کل جهان را هدایت کنند.
شراکت‌های برابری مثل تبادلات آموزشی می‌تواند باعث ارتقای درک و دوستی میان دو طرف شود. کارکنان باغ‌وحش هم می‌توانند در زمینه فرهنگ و اقتصاد کشور میزبان آموزش ببینند و موضوعات منفی مرتبط با این حوزه را بیاموزند. مردمان ساکن در فرهنگ‌های کهن نیز می‌توانند دانششان از تکنیک‌های مدیریت جایگزین، پزشکی محلی و غذاهای طبیعی را با جوامع توسعه یافته به اشتراک بگذارند. تبادل این دانش می‌تواند باعث بهبود  فهم ما از گونه‌هایی نگهداری شده درباغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌ها  شود.

نکته: کلیه نمونه  ترجمه های سایت با کسب اجازه از مشتری در سایت درج می شوند یا صرفا با هدف انتشار به عنوان نمونه ترجمه تهیه می شوند.

برای سفارش ترجمه  فوری از بخش سفارش ترجمه در منوی سایت استفاده کنید . لطفا در بخش موضوع ایمیل، واژه ترجمه فوری مقاله  را ذکر کنید.

 

ترجمه های مرتبط با این مطلب: ترجمه محیط زیست