احیای تالاب ها

در این تحقیق ما به ترتیب از تصاویر سنجش دور Landsat TM استخراج‌شده در سپتامبر 2000 و مارس 2001 برای تعیین تغییرات مکانی- زمانی در اکوسیستم‌های تالاب ساحلی استفاده کردیم. پیش از سال 2000 فعالیت‌های احیای دریای اندکی وجود داشت درحالی‌که دولت لیان‌یوان‌گانگ طی دوره 2011-2000 یک برنامه توسطعه شهری را اجرا کرد و بخش زیادی از تالاب های ساحلی را به زمین ساختمانی تبدیل کرد. ما سال 2000 را به عنوان خط پایه اکولوژیک اکوسیستم تالاب ساحلی در لیان‌یوان‌گانگ در نظر گرفتیم در حالیکه سال 2011 برابر با دوره ای از پایان احیای دریای متمرکز بود. هر تصویر TM را تصحیح کردیم و بر مبنای نقشه های توپوگرافی مقیاس 1:50000 به مبدا WGS 84 و سیستم مختصات شمالی ناحیه 50 UTM به سیستم مرجع زمینی تبدیل کردیم. هفت نوع فرعی سیستم تالاب ساحلی (از جمله پهنه نمکی ، برکه های آب‌کشت، آب های دریایی دائمی کم عمق، مرداب بین موجی، آب های مصبی، مرداب شور پوشیده از spartina anglica و مرداب شور پوشیده از spartina alterniflora) در کنار زمین ساختمانی و زمین کشاورزی از طریق تحلیل خصوصیت طیفی و رده بندی متخصصین شناسائی شدند. داده های سنجش از دور برخوردار از وضوح بالا از نرم افزار گوگل ارث تهیه شد و برای ارزیابی دقت و تایید نتایج به کار گرفته شد. دقت های کلی تصاویر برار سال 2000 و 2011 برابر با 93.6% و 93.4% بود در حالیکه آماره های کاپای این تصاویر به ترتیب 92.1% و 92.2% بود.

 

نکته: کلیه نمونه  ترجمه های سایت با کسب اجازه از مشتری در سایت درج می شوند یا صرفا با هدف انتشار به عنوان نمونه ترجمه تهیه می شوند.

برای سفارش ترجمه مقاله فوری از بخش سفارش ترجمه در منوی سایت استفاده کنید . لطفا  حتما در بخش موضوع، واژه ترجمه فوری مقاله  را ذکر کنید.

 

ترجمه های مرتبط با این مطلب: ترجمه محیط زیست

ترجمه محیط زیست - نگهداری باغ وحش

باغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌هایی که پروژه‌های میدانی را اجرا می‌کنند معمولا به ایجاد شراکت‌هایی با سازمان‌های دیگر نیاز دارند ، خواه پروژه‌ها در کشور دوری قرار داشته باشند یا اینکه به شکل محلی اجرا شوند، تشکیل این قبیل شراکت‌ها ضروری است.
این همکاری به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا از دوباره کاری اجتناب کنند و امتیازهای سرزمینی لازم را کسب کنند و از ناهمسانی فرهنگی پیشگیری کنند. همچنین منابعی که می‌توان  برای پروژه به دست آورد نیز به این ترتیب ارتقا پیدا می کند. از طریق تایید دولت محلی می‌توان جوامع محلی را  به عنوان یک ذینفع بالقوه در این پروژه‌ها سهیم کرد.
همه باغ‌وحشها  شرایط مشابهی ندارند
همه مجموعه‌های حیوانی که نام باغ‌وحش یا آکواریوم  را بر خود نهاده اند ، استانداردهای لازم برای حضور موثر در جهان امروز را برآورده نمی کنند یا پایه مالی محکمی ندارند ضمنا شاید چنین مجموعه‌هایی از استانداردهای مراقبت حیوانی ضعیفی برخوردار باشند  و اخلاقیات نهادی ضعیفی در آنها حاکم باشد یا عضو اتحادیه ملی، ناحیه ای یا جهانی باغ‌وحش‌ها نباشند.
مجموعه‌های حیوانی که  به خوبی از حیوان‌ها مراقبت نمی کنند، تاثیری منفی بر شهرت باغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌هایی می‌گذارند که به خوبی از حیوانات نگهداری می‌کنند و به همین دلیل می‌توانند باعث کاهش منابع اختصاص یافته به پروژه‌های حمایت از حیات وحش در باغ‌وحش‌ها شوند  و نگرانی‌هایی را در جهت حمایت از رفاه حیوانات را ایجاد کنند.
یکی از  چالش‌های باغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌هایی که از منابع خوبی برخوردارند، این است که باید شراکت‌هایی را با نهادهایی ایجاد کنند که منابع کمتر از حدی دارند ولی نیت خوبی برای کمک به حیوانات دارند. نظارت مناسب و حمایت فنی، تدارکاتی و مالی به این مجموعه‌ها کمک می‌کند تا به پتانسیل شان در جامعه حفاظت جهانی دست پیدا کنند.
در دهه گذشته باغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌های زیادی اقدام به اجرای برنامه‌های توسعه ای کرده اند که بر روی پروژه‌های میدانی با بخش‌های دیگر جهان متمرکز بوده اند. این پروژه‌ها شامل ایجاد مراکز نگهداری از حیوانات و خرید و مدیریت زمین‌های حیات وحش، بهبود شرایط زیست ، مکان یابی و معرفی مجدد گونه‌های وحشی  و آموزش و توسعه جامعه می‌شود. این پروژه‌ها اغلب به منابع زیادی از نظر مالی و زمان کارکنان ، انتقال تکنولوژی و آموزش نیاز دارند. باغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌هایی که در کشورهای توسعه یافته هستند اغلب از نظر مالی و فنی در جایگاهی هستند که بتوانند سیر پیشرفت استانداردهای باغ‌وحش در کل جهان را هدایت کنند.
شراکت‌های برابری مثل تبادلات آموزشی می‌تواند باعث ارتقای درک و دوستی میان دو طرف شود. کارکنان باغ‌وحش هم می‌توانند در زمینه فرهنگ و اقتصاد کشور میزبان آموزش ببینند و موضوعات منفی مرتبط با این حوزه را بیاموزند. مردمان ساکن در فرهنگ‌های کهن نیز می‌توانند دانششان از تکنیک‌های مدیریت جایگزین، پزشکی محلی و غذاهای طبیعی را با جوامع توسعه یافته به اشتراک بگذارند. تبادل این دانش می‌تواند باعث بهبود  فهم ما از گونه‌هایی نگهداری شده درباغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌ها  شود.

نکته: کلیه نمونه  ترجمه های سایت با کسب اجازه از مشتری در سایت درج می شوند یا صرفا با هدف انتشار به عنوان نمونه ترجمه تهیه می شوند.

برای سفارش ترجمه  فوری از بخش سفارش ترجمه در منوی سایت استفاده کنید . لطفا در بخش موضوع ایمیل، واژه ترجمه فوری مقاله  را ذکر کنید.

 

ترجمه های مرتبط با این مطلب: ترجمه محیط زیست