ترجمه تخصصی مهندسی پزشکی - روبوتی دارای قلب

استفاده از سلول هاي قلب به عنوان يک موتور

روبوت زيستي مينياتوري ما از پليمر انعطاف پذير و سلول هاي قلب زنده ساخته شده است. سلول ها با هم ضربان دارند و نوعی حرکت انقباضي و انبساطي توليد مي کنند که روبوت را چند اينچ به جلو مي برد. ما  براي ساخت بدنه روبوت به صورت لايه به لايه از جنس هيدروژل(ماده اي که لنزهاي تماسي از آن ساخته م شوند) از يک چاپگر سه بعدي استفاده مي کنيم. اين روبوت حدود يک سانتيمتر طول دارد و يک پاي منعطف دارد که بر روي يک پاي کوتاه تر که شبيه به يک برآمدگي است قرار مي گيرد. ما کلاژن را بر روي درون پاي بلندتر چاپ مي کنيم به شکلي که سلول هاي زنده بتوانند به آن بچسبند. ما   بعد از چاپ، کل ساختار را در محلولي از سلول هاي قلبي موش  که فيبروبلاست نام دارند، غوطه ور مي کنيم و سلول ها به ناحيه آميخته شده با کلاژن مي چسبند. ما اين روبوت زيستي ر ادر يک انکوباتور در دماي 98 درجه فارنهايت ذخيره مي کنيم ( حدود دماي بدن يک موش زنده) .

ترجمه پزشکی فوری

ادامه مطلب: ترجمه تخصصی مهندسی پزشکی - روبوتی دارای قلب