ورود

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

ترجمه فوری مقاله آماری

همانطور که در فصل 1 گفتیم می‌توان داده ها را به صورت داده رده ای یا کمّی تقسیم بندی بندی کرد. داده رده ای از برچسب‌ها یا نام‌ها برای شناسائی رده‌های آیتم‌ها استفاده می‌کند. داده‌های کمّی هم مقدارهای عددی هستند که نماینده یک مقدار هستند یا نشان می دهند که یک وضعیت چند بار تکرار می‌شود.
این فصل، روش‌های جدولی و گرافیکی که برای خلاصه سازی داده رده ای و کمّی به شکل رایج استفاده می‌شوند را ارائه می‌کند. می‌توان خلاصه‌های جدولی و گرافیکی داده را درگزارش های سالانه، مقالات روزنامه‌ها و تحقیقات علمی مشاهده کرد.. همه ما با این نوع ارائه‌ها مواجه شده ایم. بنابرین لازم است تا بدانیم که چگونه آماده و تفسیر می‌شوند. ما  کارمان را با بررسی روش‌های جدولی و گرافیکی که برای خلاصه سازی داده مرتبط با یک متغیر منفرد استفاده می شوند، شروع می‌کنیم. آخرین بخش نیز روش هایی را با هدف خلاصه سازی داده در هنگامی که رابطه ای بین دو متغیر مورد علاقه وجود دارد، تشریح می‌کند.
بسته‌های نرم افزار آماری مدرن قابلیت‌های گسترده ای را برای خلاصه سازی داده و آماده کردن ارائه‌های گرافیکی در خود دارند. Minitab و Excel دو بسته ای هستند که به شکل وسیع در دسترس هستند. در ضمیمه‌های این فصل برخی از قابلیت‌های آنها را نشان می‌دهیم.
خلاصه سازی داده رده ای
توزیع فراوانی
ما بحث مان درباره اینکه چگونه می‌توان از روشهای جدولی و گرافیکی برای خلاصه کردن داده رده ای استفاده کرد را با تعریف توزیع فراوانی شروع می‌کنیم.
توزیع فراوانی یک خلاصه جدولی از داده است که تعداد ( فراوانی) آیتم‌ها در هر رده  از بین چند رده غیر همپوشان را نشان می‌دهد.

توزیع‌های فراوانی نسبی و فراوانی درصدی
یک توزیع فراوانی به ما تعداد ( فراوانی) آیتم‌های هر کدام از چند رده غیر همپوشان را نشان می‌دهد. به هر حال ما اغلب علاقمند به این هستیم که  نسبت یا درصد آیتم‌های هر رده را بدانیم.. فراوانی نسبی یک رده برابر با کسر یا نسبتی از آیتم‌های متعلق به یک رده است. در یک مجموعه داده با n مشاهده ، فراوانی نسبی هر رده را می‌توان به صورت زیر تعیین کرد :
فراوانی نسبی
فراوانی نسبی یک رده = n/ فراوانی رده
فراوانی درصدی یک رده با ضرب فراوانی نسبی در 100 به دست می‌آید.
یک توزیع فراوانی نسبی یک خلاصه جدولی از داده است که فراوانی نسبی هر رده را نشان می‌دهد. یک توزیع فراوانی درصدی نیز فراوانی درصدی داده هر کلاس را به ما ارائه می‌کند.
نمودارهای میله ای و نمودارهای کیکی
نمودار میله ای یک ابزار گرافیکی با هدف توصیف کردن داده رده ای خلاصه شده در یک فراوانی، فراوانی نسبی یا توزیع فراوانی درصدی است. ما برچسب‌های مورد استفاده برای کلاس‌ها ( رده‌ها ) را در  یک محور نمودار ( معمولا محور افقی) تعیین می‌کنیم. در محور دیگر نمودار ( معمولا محور عمودی) نیز یک فراوانی، یک فراوانی نسبی یا یک مقیاس فراوانی درصدی هم استفاده می‌شود.سپس با استفاده از یک میله با عرض ثابت که بالای برچسب هر کلاس نوشته می‌شود ما طول میله را تا زمانی که به فراوانی، فراوانی نسبی یا درصدی آن رده برسد امتداد می‌دهیم. این میله ها در داده‌های رده ای باید  از هم تفکیک شوند تا بر این حقیقت که هر رده مجزا است تاکید کنیم. شکل 2.1 یک نمودار میله ای توزیع فراوانی مربوط به 50 خرید نوشیدنی غیر‌الکلی نشان می‌دهد.

مترجم سریع آمار همینک آماده انجام فوری و تخصصی ترجمه تان است. کافی است از بخش سفارش ترجمه با ما تماس بگیرید

ترجمه محیط زیست - نگهداری باغ وحش

باغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌هایی که پروژه‌های میدانی را اجرا می‌کنند معمولا به ایجاد شراکت‌هایی با سازمان‌های دیگر نیاز دارند ، خواه پروژه‌ها در کشور دوری قرار داشته باشند یا اینکه به شکل محلی اجرا شوند، تشکیل این قبیل شراکت‌ها ضروری است.
این همکاری به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا از دوباره کاری اجتناب کنند و امتیازهای سرزمینی لازم را کسب کنند و از ناهمسانی فرهنگی پیشگیری کنند. همچنین منابعی که می‌توان  برای پروژه به دست آورد نیز به این ترتیب ارتقا پیدا می کند. از طریق تایید دولت محلی می‌توان جوامع محلی را  به عنوان یک ذینفع بالقوه در این پروژه‌ها سهیم کرد.
همه باغ‌وحشها  شرایط مشابهی ندارند
همه مجموعه‌های حیوانی که نام باغ‌وحش یا آکواریوم  را بر خود نهاده اند ، استانداردهای لازم برای حضور موثر در جهان امروز را برآورده نمی کنند یا پایه مالی محکمی ندارند ضمنا شاید چنین مجموعه‌هایی از استانداردهای مراقبت حیوانی ضعیفی برخوردار باشند  و اخلاقیات نهادی ضعیفی در آنها حاکم باشد یا عضو اتحادیه ملی، ناحیه ای یا جهانی باغ‌وحش‌ها نباشند.
مجموعه‌های حیوانی که  به خوبی از حیوان‌ها مراقبت نمی کنند، تاثیری منفی بر شهرت باغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌هایی می‌گذارند که به خوبی از حیوانات نگهداری می‌کنند و به همین دلیل می‌توانند باعث کاهش منابع اختصاص یافته به پروژه‌های حمایت از حیات وحش در باغ‌وحش‌ها شوند  و نگرانی‌هایی را در جهت حمایت از رفاه حیوانات را ایجاد کنند.
یکی از  چالش‌های باغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌هایی که از منابع خوبی برخوردارند، این است که باید شراکت‌هایی را با نهادهایی ایجاد کنند که منابع کمتر از حدی دارند ولی نیت خوبی برای کمک به حیوانات دارند. نظارت مناسب و حمایت فنی، تدارکاتی و مالی به این مجموعه‌ها کمک می‌کند تا به پتانسیل شان در جامعه حفاظت جهانی دست پیدا کنند.
در دهه گذشته باغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌های زیادی اقدام به اجرای برنامه‌های توسعه ای کرده اند که بر روی پروژه‌های میدانی با بخش‌های دیگر جهان متمرکز بوده اند. این پروژه‌ها شامل ایجاد مراکز نگهداری از حیوانات و خرید و مدیریت زمین‌های حیات وحش، بهبود شرایط زیست ، مکان یابی و معرفی مجدد گونه‌های وحشی  و آموزش و توسعه جامعه می‌شود. این پروژه‌ها اغلب به منابع زیادی از نظر مالی و زمان کارکنان ، انتقال تکنولوژی و آموزش نیاز دارند. باغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌هایی که در کشورهای توسعه یافته هستند اغلب از نظر مالی و فنی در جایگاهی هستند که بتوانند سیر پیشرفت استانداردهای باغ‌وحش در کل جهان را هدایت کنند.
شراکت‌های برابری مثل تبادلات آموزشی می‌تواند باعث ارتقای درک و دوستی میان دو طرف شود. کارکنان باغ‌وحش هم می‌توانند در زمینه فرهنگ و اقتصاد کشور میزبان آموزش ببینند و موضوعات منفی مرتبط با این حوزه را بیاموزند. مردمان ساکن در فرهنگ‌های کهن نیز می‌توانند دانششان از تکنیک‌های مدیریت جایگزین، پزشکی محلی و غذاهای طبیعی را با جوامع توسعه یافته به اشتراک بگذارند. تبادل این دانش می‌تواند باعث بهبود  فهم ما از گونه‌هایی نگهداری شده درباغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌ها  شود.

نکته: کلیه نمونه  ترجمه های سایت با کسب اجازه از مشتری در سایت درج می شوند یا صرفا با هدف انتشار به عنوان نمونه ترجمه تهیه می شوند.

برای سفارش ترجمه  فوری از بخش سفارش ترجمه در منوی سایت استفاده کنید . لطفا در بخش موضوع ایمیل، واژه ترجمه فوری مقاله  را ذکر کنید.

 

ترجمه های مرتبط با این مطلب: ترجمه محیط زیست

احیای تالاب ها

در این تحقیق ما به ترتیب از تصاویر سنجش دور Landsat TM استخراج‌شده در سپتامبر 2000 و مارس 2001 برای تعیین تغییرات مکانی- زمانی در اکوسیستم‌های تالاب ساحلی استفاده کردیم. پیش از سال 2000 فعالیت‌های احیای دریای اندکی وجود داشت درحالی‌که دولت لیان‌یوان‌گانگ طی دوره 2011-2000 یک برنامه توسطعه شهری را اجرا کرد و بخش زیادی از تالاب های ساحلی را به زمین ساختمانی تبدیل کرد. ما سال 2000 را به عنوان خط پایه اکولوژیک اکوسیستم تالاب ساحلی در لیان‌یوان‌گانگ در نظر گرفتیم در حالیکه سال 2011 برابر با دوره ای از پایان احیای دریای متمرکز بود. هر تصویر TM را تصحیح کردیم و بر مبنای نقشه های توپوگرافی مقیاس 1:50000 به مبدا WGS 84 و سیستم مختصات شمالی ناحیه 50 UTM به سیستم مرجع زمینی تبدیل کردیم. هفت نوع فرعی سیستم تالاب ساحلی (از جمله پهنه نمکی ، برکه های آب‌کشت، آب های دریایی دائمی کم عمق، مرداب بین موجی، آب های مصبی، مرداب شور پوشیده از spartina anglica و مرداب شور پوشیده از spartina alterniflora) در کنار زمین ساختمانی و زمین کشاورزی از طریق تحلیل خصوصیت طیفی و رده بندی متخصصین شناسائی شدند. داده های سنجش از دور برخوردار از وضوح بالا از نرم افزار گوگل ارث تهیه شد و برای ارزیابی دقت و تایید نتایج به کار گرفته شد. دقت های کلی تصاویر برار سال 2000 و 2011 برابر با 93.6% و 93.4% بود در حالیکه آماره های کاپای این تصاویر به ترتیب 92.1% و 92.2% بود.

 

نکته: کلیه نمونه  ترجمه های سایت با کسب اجازه از مشتری در سایت درج می شوند یا صرفا با هدف انتشار به عنوان نمونه ترجمه تهیه می شوند.

برای سفارش ترجمه مقاله فوری از بخش سفارش ترجمه در منوی سایت استفاده کنید . لطفا  حتما در بخش موضوع، واژه ترجمه فوری مقاله  را ذکر کنید.

 

ترجمه های مرتبط با این مطلب: ترجمه محیط زیست