ورود

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

ترجمه سریع

چه  ویژگی ای باعث می شود که OLAP اینقدر سریع باشد؟

شاید به این فکر کنید که چه چیزی OLAP را اینقدر خاص و سریع می کند. راز OLAP در این است که  به افراد در تحلیل داده سریع کمک می کند یعنی OLAP اکثر کارها را طوری انجام می دهد که انگار از مته حفاری سریع برای کاوش در یک مجموعه داده استفاده می کنید
•    مته کاری(کاوش)  به داخل : این تکنیک تحلیلی یک عدد ( معمولا یک مجموع ) را به عددهای دیگری که آن را می سازند تجزیه می کند. مثلا ممکن است به رقم فروش های کل برای ایالت کالیفرنیا نگاه کنید و برای دیدن اینکه هر فروشگاه چه عملکردی را دارد جستجویی سریع را انجام دهید. با استفاده از این روش می توانید داده های فروش را بر حسب شهرستان یا کد پستی ببینید و بعد کاوش را بر حسب محله و هر فروشگاه انجام دهید.
•    مته کاری(کاوش)   به بیرون  : این روش عکس مته کاری به درون ( کاوش) داده است. شما از جزئیات خاص به سمت داده عمومی تر حرکت می کند. تحلیل گر می تواند به داده فروش یک محصول خاص در یک فروشگاه خاص نگاه کند و ببیند که فروش های محصول برای همه فروشگاه های شهر چقدر بوده است و بعد مته کاری بیشتری به بیرون انجام دهد و فروش های محصول را در کل ایالت یا کشور پیدا کند.
•    مته کاری میانی: برای رسیدن به اطلاعاتی که می خواهید ببینید ( فرضا جزئیات ارقام فروش برای یک فروشگاه خاص ) شما بر روی لینک ها یکی بعد از دیگری کلیک می کنید تا به داده منبع واقعی برسید ( تراکنش های فردی گنجانده شده در سیستم OLAP) و در اصل این داده ها سریعا تجمیع می شوند تا اینکه عددی که با آن شروع کرده اید را تشکیل دهند. مثلا در هنگام تحلیل فروش های یک فروشگاه خاص متوجه می شوید که یک محصول خاص خیلی پرفروش است. البته می خواهید دلیل آن را بدانید اما داده برای آن محصول در آن فروشگاه خاص تجمیع شده است. شما مته کاری میانی سریعی را انجام می دهید تا اینکه داده تراکنش را در جزئی ترین سطح یعنی  ورودی های واقعی در سیستم که باعث فروش شده اند، ببینید. در طول این فرایند ممکن است متوجه برخی همبستگی ها شوید مثلا یک محصول پر فروش همیشه در محصول دیگری گنجانده شده است یا اینکه فقط در زمان خاصی از روز پر فروش است.
•    گروه بندی : اگر تا کنون از PivotTable در Excel استفاده کرده باشید، آنگاه می دانید که گروه بندی داده با محور سازی سریع ستون ها و سطرها چگونه است. وقتی یک سطر یا ستون را محور می کنید داده به روش متفاوتی گروه بندی می شود. مثلا ممکن است که ارقام فروش را داشته باشید و فروشنده ها در سمت چپ پایین قرار بگیرند و محصولات و مکان فروشگاه در بالا قرار بگیرند. اگر بخواهید گروه بندی های این ارقام فروش را تغییر دهید و محصولات را به ستون سمت چپ پایین حرکت دهید، آنگاه به سادگی بر روی یک فیلد محصول کلیک می کنید و آن را به سطر می کشید. ممکن است که این مفهوم ساده به نظر برسد اما تراکم عددی کارهایی که در پشت صحنه انجام می شود شگفت انگیز است. هر فیلد باید دوباره با هر تغییری جمع شود و از معیار سطر یا ستونی که در آن محور شده است برای این کار استفاده شود.

مترجم سریع تخصصی متن شما همینک آماده انجام فوری و تخصصی ترجمه تان است. کافی است از بخش سفارش ترجمه با ما تماس بگیرید

ترجمه فوری مقاله آماری

همانطور که در فصل 1 گفتیم می‌توان داده ها را به صورت داده رده ای یا کمّی تقسیم بندی بندی کرد. داده رده ای از برچسب‌ها یا نام‌ها برای شناسائی رده‌های آیتم‌ها استفاده می‌کند. داده‌های کمّی هم مقدارهای عددی هستند که نماینده یک مقدار هستند یا نشان می دهند که یک وضعیت چند بار تکرار می‌شود.
این فصل، روش‌های جدولی و گرافیکی که برای خلاصه سازی داده رده ای و کمّی به شکل رایج استفاده می‌شوند را ارائه می‌کند. می‌توان خلاصه‌های جدولی و گرافیکی داده را درگزارش های سالانه، مقالات روزنامه‌ها و تحقیقات علمی مشاهده کرد.. همه ما با این نوع ارائه‌ها مواجه شده ایم. بنابرین لازم است تا بدانیم که چگونه آماده و تفسیر می‌شوند. ما  کارمان را با بررسی روش‌های جدولی و گرافیکی که برای خلاصه سازی داده مرتبط با یک متغیر منفرد استفاده می شوند، شروع می‌کنیم. آخرین بخش نیز روش هایی را با هدف خلاصه سازی داده در هنگامی که رابطه ای بین دو متغیر مورد علاقه وجود دارد، تشریح می‌کند.
بسته‌های نرم افزار آماری مدرن قابلیت‌های گسترده ای را برای خلاصه سازی داده و آماده کردن ارائه‌های گرافیکی در خود دارند. Minitab و Excel دو بسته ای هستند که به شکل وسیع در دسترس هستند. در ضمیمه‌های این فصل برخی از قابلیت‌های آنها را نشان می‌دهیم.
خلاصه سازی داده رده ای
توزیع فراوانی
ما بحث مان درباره اینکه چگونه می‌توان از روشهای جدولی و گرافیکی برای خلاصه کردن داده رده ای استفاده کرد را با تعریف توزیع فراوانی شروع می‌کنیم.
توزیع فراوانی یک خلاصه جدولی از داده است که تعداد ( فراوانی) آیتم‌ها در هر رده  از بین چند رده غیر همپوشان را نشان می‌دهد.

توزیع‌های فراوانی نسبی و فراوانی درصدی
یک توزیع فراوانی به ما تعداد ( فراوانی) آیتم‌های هر کدام از چند رده غیر همپوشان را نشان می‌دهد. به هر حال ما اغلب علاقمند به این هستیم که  نسبت یا درصد آیتم‌های هر رده را بدانیم.. فراوانی نسبی یک رده برابر با کسر یا نسبتی از آیتم‌های متعلق به یک رده است. در یک مجموعه داده با n مشاهده ، فراوانی نسبی هر رده را می‌توان به صورت زیر تعیین کرد :
فراوانی نسبی
فراوانی نسبی یک رده = n/ فراوانی رده
فراوانی درصدی یک رده با ضرب فراوانی نسبی در 100 به دست می‌آید.
یک توزیع فراوانی نسبی یک خلاصه جدولی از داده است که فراوانی نسبی هر رده را نشان می‌دهد. یک توزیع فراوانی درصدی نیز فراوانی درصدی داده هر کلاس را به ما ارائه می‌کند.
نمودارهای میله ای و نمودارهای کیکی
نمودار میله ای یک ابزار گرافیکی با هدف توصیف کردن داده رده ای خلاصه شده در یک فراوانی، فراوانی نسبی یا توزیع فراوانی درصدی است. ما برچسب‌های مورد استفاده برای کلاس‌ها ( رده‌ها ) را در  یک محور نمودار ( معمولا محور افقی) تعیین می‌کنیم. در محور دیگر نمودار ( معمولا محور عمودی) نیز یک فراوانی، یک فراوانی نسبی یا یک مقیاس فراوانی درصدی هم استفاده می‌شود.سپس با استفاده از یک میله با عرض ثابت که بالای برچسب هر کلاس نوشته می‌شود ما طول میله را تا زمانی که به فراوانی، فراوانی نسبی یا درصدی آن رده برسد امتداد می‌دهیم. این میله ها در داده‌های رده ای باید  از هم تفکیک شوند تا بر این حقیقت که هر رده مجزا است تاکید کنیم. شکل 2.1 یک نمودار میله ای توزیع فراوانی مربوط به 50 خرید نوشیدنی غیر‌الکلی نشان می‌دهد.

مترجم سریع آمار همینک آماده انجام فوری و تخصصی ترجمه تان است. کافی است از بخش سفارش ترجمه با ما تماس بگیرید

ترجمه محیط زیست - نگهداری باغ وحش

باغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌هایی که پروژه‌های میدانی را اجرا می‌کنند معمولا به ایجاد شراکت‌هایی با سازمان‌های دیگر نیاز دارند ، خواه پروژه‌ها در کشور دوری قرار داشته باشند یا اینکه به شکل محلی اجرا شوند، تشکیل این قبیل شراکت‌ها ضروری است.
این همکاری به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا از دوباره کاری اجتناب کنند و امتیازهای سرزمینی لازم را کسب کنند و از ناهمسانی فرهنگی پیشگیری کنند. همچنین منابعی که می‌توان  برای پروژه به دست آورد نیز به این ترتیب ارتقا پیدا می کند. از طریق تایید دولت محلی می‌توان جوامع محلی را  به عنوان یک ذینفع بالقوه در این پروژه‌ها سهیم کرد.
همه باغ‌وحشها  شرایط مشابهی ندارند
همه مجموعه‌های حیوانی که نام باغ‌وحش یا آکواریوم  را بر خود نهاده اند ، استانداردهای لازم برای حضور موثر در جهان امروز را برآورده نمی کنند یا پایه مالی محکمی ندارند ضمنا شاید چنین مجموعه‌هایی از استانداردهای مراقبت حیوانی ضعیفی برخوردار باشند  و اخلاقیات نهادی ضعیفی در آنها حاکم باشد یا عضو اتحادیه ملی، ناحیه ای یا جهانی باغ‌وحش‌ها نباشند.
مجموعه‌های حیوانی که  به خوبی از حیوان‌ها مراقبت نمی کنند، تاثیری منفی بر شهرت باغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌هایی می‌گذارند که به خوبی از حیوانات نگهداری می‌کنند و به همین دلیل می‌توانند باعث کاهش منابع اختصاص یافته به پروژه‌های حمایت از حیات وحش در باغ‌وحش‌ها شوند  و نگرانی‌هایی را در جهت حمایت از رفاه حیوانات را ایجاد کنند.
یکی از  چالش‌های باغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌هایی که از منابع خوبی برخوردارند، این است که باید شراکت‌هایی را با نهادهایی ایجاد کنند که منابع کمتر از حدی دارند ولی نیت خوبی برای کمک به حیوانات دارند. نظارت مناسب و حمایت فنی، تدارکاتی و مالی به این مجموعه‌ها کمک می‌کند تا به پتانسیل شان در جامعه حفاظت جهانی دست پیدا کنند.
در دهه گذشته باغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌های زیادی اقدام به اجرای برنامه‌های توسعه ای کرده اند که بر روی پروژه‌های میدانی با بخش‌های دیگر جهان متمرکز بوده اند. این پروژه‌ها شامل ایجاد مراکز نگهداری از حیوانات و خرید و مدیریت زمین‌های حیات وحش، بهبود شرایط زیست ، مکان یابی و معرفی مجدد گونه‌های وحشی  و آموزش و توسعه جامعه می‌شود. این پروژه‌ها اغلب به منابع زیادی از نظر مالی و زمان کارکنان ، انتقال تکنولوژی و آموزش نیاز دارند. باغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌هایی که در کشورهای توسعه یافته هستند اغلب از نظر مالی و فنی در جایگاهی هستند که بتوانند سیر پیشرفت استانداردهای باغ‌وحش در کل جهان را هدایت کنند.
شراکت‌های برابری مثل تبادلات آموزشی می‌تواند باعث ارتقای درک و دوستی میان دو طرف شود. کارکنان باغ‌وحش هم می‌توانند در زمینه فرهنگ و اقتصاد کشور میزبان آموزش ببینند و موضوعات منفی مرتبط با این حوزه را بیاموزند. مردمان ساکن در فرهنگ‌های کهن نیز می‌توانند دانششان از تکنیک‌های مدیریت جایگزین، پزشکی محلی و غذاهای طبیعی را با جوامع توسعه یافته به اشتراک بگذارند. تبادل این دانش می‌تواند باعث بهبود  فهم ما از گونه‌هایی نگهداری شده درباغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌ها  شود.

نکته: کلیه نمونه  ترجمه های سایت با کسب اجازه از مشتری در سایت درج می شوند یا صرفا با هدف انتشار به عنوان نمونه ترجمه تهیه می شوند.

برای سفارش ترجمه  فوری از بخش سفارش ترجمه در منوی سایت استفاده کنید . لطفا در بخش موضوع ایمیل، واژه ترجمه فوری مقاله  را ذکر کنید.

 

ترجمه های مرتبط با این مطلب: ترجمه محیط زیست